maandag 31 juli 2017

Genderneutraal is dekoloniaal

Tenzij deze persoon indigenous Mohawk is maakt hen zich schuldig aan cultural appropriationDe NS houdt op met de woorden als 'dames en heren' of 'hij/zij' en dat was gelijk hèt onderwerp waarover de laatste dagen de nodige ophef ontstond in allerlei gemeenschappen/ stromingen/ bewegingen / media en veelal uit de richting van waar je het ook verwacht. Echter zagen wij ook veel "antiracisten" en dekoloniale activisten (pro Palestina activisten bijv.) een onverschillige of zelfs veroordelende houding aannemen tegenover deze vorm van anti-onderdrukking.
Het is van belang dat bij dekoloniaal activisme onderdrukkingen als transhaat en genderism actief bestreden worden want net zoals de meeste systematische onderdrukkingen zijn deze een direct gevolg van white supremacy/kolonialisme.

Voor ik verder ga wil ik eerst gezegd hebben dat ik geen intellectueel ben op het gebied van gender en de bijkomende onderdrukkingen. Ik probeer om zo min mogelijk te cisplainen en ga ervan uit dat ik hierin jammerlijk zal falen. Ik ben niet vrij van onderdrukkend cis gedrag en ik ben hard aan dat gedrag aan het werken en zal misstappen maken in dat proces. Dat is geen optie die ik openhoud, dat gaat gewoon gebeuren want zo diep zit transhaat en genderism in onze maatschappij verweven. Ik zal nooit al de agressies herkennen die trans of non binairen dagelijks ervaren. Ik zal nooit weten hoe hen onderdrukking is laat staan als er ook nog, zoals bij een deel van deze mensen, trauma bij komt van chirurchische ingrepen, regelmatig ook nog zonder dat men zelf inspraak op zo'n ingreep had. Ik ervaar de haat niet die achter de stereotypen en psychiatrische mythen (die vaak ook gewoon puur validisme zijn) schuilen. Wat ik wel weet is dat ras en gender onlosmakelijk met elkaar verweven zijn wanneer je kijkt naar het ontstaan van deze sociale constructies en de onderdrukking die ze representeren. Ik weet ook hoe kolonialisme een rol hierin speelt en dat we daarom ons niet kunnen veroorloven om niet tegen elke andere onderdrukking te strijden. Ik schrijf dit dan ook zodat anderen hopelijk ook dit inzicht zullen krijgen. Dit gezegd hebbende staat het iedereen vrij om me te wijzen op cisplaining of onjuiste terminologie zodat ik dat kan aanpassen en niet dit gedrag doorgeef aan anderen..

Wereldwijd zijn er talloze gender-variaties te vinden onder indigenous volken. Zo kennen de indigenous Amerikanen de 'two-spirited people', de Bugis van Sulawesi kennen wel vijf genders, en ook in het Ottomaanse rijk vonden ze het Europese binaire gender systeem maar beperkt.
In onderstaande artikel worden tien non binaire gender varianten behandeld.

http://listverse.com/2015/10/21/10-examples-of-nonbinary-genders-throughout-history/

Hier vindt je een interessante wereldkaart waarop de gender diversiteit in kaart is gebracht. Door op de markeringen te drukken krijg je een beknopte beschrijving van het traditionele gender van die regio.

http://www.pbs.org/independentlens/content/two-spirits_map-html/

Het binaire gendersysteem is de destructieve norm die ervoor zorgt dat onderdrukking op basis van gender mogelijk is. Alles wat niet een van de binaire genders is wordt dus uitgesloten , benadeeld of simpelweg ontkend. De kolonisator heeft door de geschiedenis heen enkele sociale constructies bedacht om te kunnen verdelen en heersen. Alles wat aan de norm voldoet wordt als 'superieur' beschouwd en degenenen die tot tot de meeste superieure sociale constructies behoort zal dus het meest van alle macht en rijkdom profiteren. 'Ras' is zo'n sociale constructie maar man/vrouw zijn dat ook. Een sociale constructie is een idee wat eigenlijk op iets niet bestaand is gebaseerd maar wat toch door de maatschappij als echt wordt beschouwd. Er bestaan geen wetenschappelijke aanwijzingen dat de mens te verdelen is in rassen en net zo min is er onderbouwing voor het bestaan van uitsluitend de man/vrouw genders (niet te verwarren met geslacht). Toch worden mensen op institutioneel en op sociaal gebied ingedeeld in die groepen en worden ze vanwege hun gedwongen lidmaatschap van zo'n groep benadeeld of bevoordeeld. Wie niet aan de Europese normen (ook wel whiteness genoemd) voldoet moet worden geneutraliseerd en zo zijn ontzettend veel genders verloren gegaan of in de verdrukking geraakt. In het onderstaand artikel is heel duidelijk beschreven hoe het binaire gender systeem gebruikt werd om indigenous volken te assimileren en hun culturen te vernietigen.


Mensen die zich met het aan hun toegewezen gender identificeren noemt men cis-gender. Transgender mensen non-binaire mensen, genderqueer mensen, intersekse mensen (niet allemaal) staan daar dus tegenover en worden elke dag met een identiteit geconfronteerd die niet die van hen is maar de identiteit die hen is toegewezen bij geboorte. Door de beperkte gender mogelijkheden van het binaire systeem kan het moeten tonen van een paspoort al als agressie ervaren worden. De informatie die op dat document staat ontkent namelijk hun ware identiteit en zorgt voor veel complicaties en onbegrip. Een andere agressie ondervinden deze mensen wanneer ze aangesproken worden met een gender die ze opgelegd is maar waarmee ze zich dus niet identificeren, 'misgendering' heet dit. Dit kan jij onbelangrijk vinden maar wanneer jij je hele leven al strijdt tegen het aan jou opgelegde gender en alle onderdrukkingen die daarmee gepaard gaan en wanneer jij je hele leven steeds van dit soort agressies ervaart dan gaan die onbelangrijk lijkende triggers ineens heel groot en problematisch worden. Genderneutrale taal neemt al een hoop van de dagelijkse (micro) agressies weg bij deze mensen.
Genderneutrale taal houdt niet in dat je de woorden mevrouw of mijnheer niet meer mag gebruiken, het houdt in dat je taal gebruikt waarmee je niet automatisch uitgaat van iemands gender of die suggereeert dat man en vrouw de enige opties zijn. Door willekeurige mensen niet meer aan te spreken met dames/heren of mevrouw/mijnheer sluit je non binaire en transgender mensen niet uit, ook misgender je ze dan niet.  Wanneer je iemands gender niet weet of de persoon zich niet identificeert met de binaire genders spreek je ze dus niet aan met hij/zij zijn/haar maar gebruik je 'hen' (in het Engels they/their). Recentelijk hebben ze dat woord als het officiële voornaamwoord voorgedragen. Genderneutrale taal houdt ook in dat je woorden als "manschappen", manuren etc. vervangt door andere termen als troepen en arbeidsuren.

Wanneer je dus over individuele mensen in het algemeen spreekt zeg je bijvoorbeeld niet: "Hij heeft zich verslapen" of "Haar grootste uitdaging is op tijd wakker worden." maar "Hen heeft zich verslapen." Of "Hen grootste uitdaging is op tijd wakker worden." Ook termen als "kom op jongens" of "Hey guys, listen to this..." zijn agressies en zul je ook moeten ontleren. Het lijkt onmogelijk gender uit je taalgebruik te verbannen maar wanneer je consequent neutrale taal blijft gebruiken zul je zien dat het steeds makkelijker gaat. Hoe lang duurde het voor jij het woord 'blank' uit je systeem had en wit dat woord had vervangen, zelfs in je onderbewustzijn? Zie het ook als het afleren van racistische slur want voor transgenders en non-binairen komt dit precies zo aan. Overigens komen beiden slurs voort uit kolonialisme dus bij het mentaal dekoloniseren hoort ook het toepassen van genderneutrale taal. Want om terug te gaan naar indigenous waarden zul je ook het binaire gendersysteem moeten verwerpen.


Velen zullen op voorhand al problemen gaan zoeken om maar niet hieraan te hoeven beginnen. "Praktische" overwegingen komen dan vaak als excuus naar voren, bijvoorbeeld: "Hoe spreek je men dan aan, als je iemands gender niet weet?" Simpel. Vraag naar hoe iemand aangesproken wil worden of spreek ze met hun naam aan wanneer je die weet en in dat geval kun je hen naam ook vragen. Dit wordt veelal meer op prijs gesteld dan het gokken naar gender met het risico te misgenderen. Zelfs al heeft iemand alle stereotype uiterlijkheden van een westerse man, dan kan het alsnog zijn dat deze persoon zich daarmee niet identificeert maar zich zo uitdrukt omdat hen baan dat niet toelaat of ze hebben nog niemand vertelt over hun gender variant. Of ze voelen zich lekker in die look. Vergeet ook niet niet dat een systematische onderdrukking zo ontworpen is dat veel onderdrukten een zelfhaat ontwikkelen, waarmee ik natuurlijk niet wil zeggen dat alle onderdrukten zichzelf haten maar vaak zie je een geïnternaliseerd racisme/seksisme/genderism etc waardoor mensen zich juist tegen hun identiteit afzetten. Kortom 1001 redenen zijn er te bedenken waarom iemands gender expressie afwijkt van hen gender identiteit.

http://everydayfeminism.com/2014/05/separating-identity-expression/

Genderneutrale taal is geen onzin maar een antwoord op levensechte agressie die ontzettend veel mensen kwetst en marginaliseert, vast blijven houden aan die agressie draagt bij aan onderdrukking. Door genderneutrale taal te verwerpen maak je je schuldig aan het reproduceren van de systemen van white supremacy waartegen je als antiracist als het goed is juist strijdt. Gender en ras zijn zo met elkaar verweven door de anatomie van de twee sociale constructies, doordat ze beiden voor kolonialisme ingezet werden met als doel het onderdrukken van indigenous volken, maar ook omdat de onderdrukkingen die beide constructies veroorzaken vertrouwen op dezelfde mechanismen. Wanneer jij strijdt tegen racisme zul je tegen alle systematische onderdrukkingen moeten strijden want ze zijn allemaal reproducties van hetzelfde systeem van onderdrukking. Argumenten als "racisme is veel erger" zijn kwalijk en zelfs destructief. Hitler gaf bijvoorbeeld opdracht om transgenders en mensen met een disability te vermoorden ver voor hij opdracht gaf tot het vermoorden van Joden. En als gepriveligieerde kun je niet oordelen over hoe iemand een onderdrukking ervaart. Het is allemaal hetzelfde kwaadaardige systeem van witte suprematie, niet alleen racisme komt voort uit witte suprematie. Argumenten als "We moeten eerst racisme afbreken voor we ons focussen op andere zaken." zijn gewoon de reinste kolder om maar niet te hoeven werken aan je eigen dekolonisatie. Wanneer jij begrijpt hoe kolonisatie werkt en je wilt daarvan af dan zul je met plezier de energie hierin steken want niet alleen de onderdrukten profiteren van jouw dekolonisatie maar wat dacht je van jezelf? Niets is mooier dan ingeprent schadelijk gedrag te overwinnen, weten dat je mensen bijna niet of zo min mogelijk zult uitsluiten is een fijn gevoel en weten dat je vrij van hypocrisie bent in je antiracismestrijd is ook wat waard.Net als bij alle systematische onderdrukkingen is het van belang dat jij je (cis) privileges erkent en niet jouw visie op dit onderwerp doordrukt. Je zult jezelf moeten onderwijzen en niet van de mensen, die al veel inleveren voor jouw privileges, gaan verwachten dat zij jou een gender 101 zullen schrijven. Je zult je op de achtergrond moeten houden en goed luisteren naar wat onderdrukten zeggen. Ze zeggen altijd alles al wat je zou willen weten maar doordat we met onze privileges nooit weten wanneer we moeten zwijgen krijgen we die woorden niet mee. Onthoud ook dat wat je de ene transgender hebt horen zeggen niet persé het standpunt van een andere transgender hoeft te zijn e.d. Wees niet bang om een uitglijder te maken maar leer hoe te reageren op een call out. Erkenning, excuses, compensatie en voorkomen van recidive zijn allemaal stappen die je zult moeten leren nemen en dat leren moet je z.s.m. doen want net als witte fragiliteit dat is, is jouw fragiliteit in dit geval even storend, tijdrovend en onderdrukkend.


Ik heb door de tekst heen al heel wat informatie (in oranje weergegeven) gelinkt aan bepaalde termen die ik gebruik maar wat aanvullende informatie komt altijd van pas wanneer je jezelf wilt onderwijzen in een onderwerp waar je nooit enig referentiekader in zult hebben.

Wat voor advies transgenders zelf voor je hebben vindt je hier:

https://www.bustle.com/articles/76762-11-ways-to-be-a-trans-ally-according-to-transgender-people-themselves

De meeste basis info over gender kun je hier terugvinden:

http://everydayfeminism.com/2016/05/guide-to-gender-identity/

Ook zul je veel termen tegenkomen die misschien nieuw voor je zijn. Dit artikel legt er al een hoop voor je uit.

http://www.transstudent.org/definitions

En dan tot slot een keer uitgelegd waarom genderneutrale termen wel degelijk belangrijk zijn.Geen opmerkingen:

Een reactie posten