vrijdag 25 mei 2018

Wit onderwijst wit


Mensen die me een beetje geobserveerd hebben weten al vlug dat ik het niet mijn taak vind om witte mensen te onderwijzen in privileges en onderdrukking. Hoewel veel witte "antiracisten" in Nederland anders hierover denken, vind ik dat educatie aan witte mensen door witte mensen moet geschieden en dat is tevens ook de enige rol die ze kunnen vervullen in het antiracisme. 

Ik heb zelf al de nodige adviezen en educatie gegeven over hoe men kan strijden tegen racisme maar ik geef die adviezen vanuit een niet wit perspectief. Ik kan witte mensen daarom ook niet adviseren hoe ze met alle fragiliteit en andere witte mensen om moeten gaan. Hieronder staat een lijst met richtlijnen voor een wit persoon die tegen racisme wil strijden. De lijst werd me opgestuurd door iemand die het gehele plaatje over kolonialisme en racisme wel doorheeft, wat erg zelfdzaam is bij witte mensen. Ik heb gevraagd het te mogen gebruiken voor mijn blog en dat was o.k. Hen wilde geen credits, vandaar dat die ontbreken. 

Hopelijk heb je er wat aan.Antiracismeles van Witte Nederlandse Antiracist uit de VS.

Ik ben een witte Nederlandse antiracist in de VS. Als je als witte mens besluit een antiracist te zijn gaan er heel veel en vaak dingen mis, precies omdat je wit bent. Een lijst met richtlijnen voor jezelf is belangrijk. Ik hou al jaren lang zo'n lijst bij voor mezelf en refereer er vaak aan. De context van mijn verhaal is dat ik in Nederland als witte mens ben opgegroeid maar in de VS als antiracist ben opgevoed. In de VS heb ik geleerd dat witheid een sociale constructie is die mij geketend houdt en waartegen ik kan vechten.

1. VALSE NORM
Witheid is een valse norm gecreëerd uit machtsmisbruik. Als je als witte mens bent opgegroeid BEN JE MISVORMD naar deze valse norm. Er zijn geen “soorten” mensen, en geen “soort” mens of bijbehorende cultuur is beter dan een ander.  Witheid is dus onmenselijk en heeft in haar onmenselijkheid veel verwoest, culturen, de planeet en jouw eigen menselijkheid. Je moet je hier constant bewust van worden enje moet het  doorbreken. Ik gebruik trucjes. Train jezelf om de witte norm steeds overal te zien en te benoemen, bijvoorbeeld op een televisiescherm (“hier zijn 4 witte en 1 niet-witte mens, dit klopt niet”). Doe dit vaak zodat het normaal wordt. Doe het ook op je werk, in vergaderingen, wie spreekt, wie heeft macht. Langzaam voel je dat witheid niet meer vanzelfsprekend is. Dit is herstel van je menselijke geest. Tast de norm ook aan door jezelf met de Project Implicit IAT ras-test te trainen (https://implicit.harvard.edu/implicit/Study?tid=-1https://implicit.harvard.edu/implicit/Study?tid=-1). Je kunt je uitkomst veranderen. Zo bevorder je verder herstel van je menselijkheid. Het gewenste resultaat van je gevecht tegen je eigen witheid is NIET gelijkheid.

2. WIT-HAAT
Je gewenste resultaat bij het breken van je valse norm is dat je niet-witte mensen als positiever ziet dan witte mensen (bijvoorbeeld in de IAT, speel net zo lang en vaak tot dit werkt en blijft werken). Positieve discriminatie is je vriend. Vechten tegen witheid is vechten tegen een onmenselijk gebrek aan balans. Creëer balans door positief te discrimineren. Merk op als je eigen norm in je dagelijks leven verandert. De witte norm gaat langzaam weg. Vier het gevoel in jezelf dat je niet-witte mensen steeds mooier vindt en jezelf als witte mens steeds lelijker. Wees je ervan bewust dat veel mede-witten in je leven dit ongezonde zelf-haat vinden en jou daarom een extremist noemen. Vergeet je doel hierbij niet: wit-haat is je vriend omdat de witheid waarin je bent misvormd je vijand is. Je wilt daar van af. Wat mensen zelf-haat noemen is dus juist zelf-liefde, omdat witheid uit haat is geboren. Je witheid steeds lelijker vinden is dus herstel. Ervaar de blijdschap dat je dit kunt voelen.

3. VERWEND KIND
Wees je altijd bewust van je fragiliteit (white tears) en het feit dat je VEEL niet begrijpt. Je bent een verwend kind dat is verteld dat je groot en sterk bent. Dit is een leugen. De valse witte norm heeft je weinig weerbaar gemaakt, naïef en kwetsbaar, verkapt in arrogantie. Vecht hiertegen. Om als mens volwassen te worden moet je vechten tegen je witte verwende kind. Zie niet-witte mensen als de adults in the room. Hun woorden en gedachten over ras en ongelijkheid winnen het altijd van die van jou. Breek je misplaatste arrogantie af door je hier GOED over te voelen zoals een kind zich veilig voelt rond volwassenen. Als iemand jou een racist noemt, of je wijst op je witte privilege, of niet wil luisteren naar jouw uitleg, wees dan dankbaar. Deze persoon vecht mét jou, niet tegen jou, tegen je verwende kind, en helpt jou menselijk te worden. Zeg heel vaak dankjewel in jezelf. Dit bevordert herstel. Je voelt jezelf meer mens worden en je viert dit. Besef ook dat je als witte Nederlandse antiracist (in vergelijking met witte Amerikaanse antiracist) extra kinderlijk en verwend bent. Jouw thuis-cultuur heeft nog niet nagedacht over witheid. Wees dus ook naar witte Amerikaanse antiracisten nederig.

4. TWIJFEL
Twijfel als witte antiracist constant aan jezelf en je motiveringen. Ook je motiveringen zijn misvormd. Ga er bijvoorbeeld nooit van uit dat je antiracisme uit goedheid doet. Jij hebt niet geleerd wat dat betekent, omdat witheid slecht is. Als je fijne redder-gevoelens hebt dan zijn die wit en vecht je daartegen. Ze zijn dominantie en onderdeel van de valse norm. Jij bent geen redder. Jij bent een dader. Vraag niet-witte mensen ook niet om vergiffenis. Die drang is ook dominantie en onderdeel van de valse norm. Het maakt niet-witte mensen niets uit waarom jij strijd tegen racisme, zolang je het maar doet. Vraag hen niet om energie. Jouw herstel en het herstel van de menselijkheid moet vanuit jezelf en vanuit je witte medemens komen. Breng deze witte medemens ook aan het twijfelen. Twijfelen aan jezelf als witte mens is herstel.

5. ANGST
Ben je ervan bewust dat antiracisme-activisme tot angst leidt. Je bent niet gewend aan gevaar. Je hebt in relatieve veiligheid geleefd, bent nooit bang geweest over je identiteit in een solicitatiegesprek of bij het huren van een huis. Je identiteit als witte antiracist veroorzaakt een nieuw soort angst die kan verlammen. Bied hieraan tegenwicht in jezelf, op wát voor manier of met wát voor trucjes ook, want je antiracisme mag niet lijden. Karma of bijgeloof helpen mij als ik bang ben voor negatieve consequenties van mijn antiracisme. Als je het eng vindt naar een explosieve demostratie te gaan (want, je kinderen, of je baan of of of) vertel jezelf dan dat je vrienden respect voor  jou verliezen als je niet gaat, ook als dit niet waar is. Als je het eng vindt om iets antiracistisch te schrijven of onderwijzen, praat jezelf dan aan dat je kind aan kanker overlijdt als je het niet doet. Je hebt als witte antiracist een constante stok achter de deur nodig, omdat de status quo voor jou als witte mens prima is.
6. PASSIVITEIT
Besef dat witheid passiviteit is, want de status quo moet blijven bestaan voor wit machtsbehoud. Passiviteit neemt veel vormen aan. Afleiding is een zo’n vorm. Als je denkt dat je tegen klassenstrijd wilt vechten besef dan dat dit weer een manier is om niet over witheid na te denken, want witheid moet en zal onzichtbaar zijn. Vecht hiertegen en besef dat dit een levenslang gevecht is. Kijk ‘s ochtends in de spiegel. Als je nog steeds een witte mens ziet, of beter gezegd, een mens die jouw wereld als wit ziet (want wit-zijn kan veranderen, kijk maar naar joden), dan mag je vandaag niet passief zijn. Witte passiviteit is een aanval op je menselijkheid (in Holocaust-studies bystanding). Niet-witte mensen kunnen er nooit uitstappen, dus jij mag dat ook niet. Wees geen Anne-Fleur Dekker, or whatever her name is. Bouw wel veel rust in, maak met je geliefde veel grappen over je witheid, humor geeft rust. Niemand heeft iets aan jouw vermoeidheid.

7. WITTE KINDEREN
Voed je witte kinderen anti-wit op, vooral als ze extra privilege hebben als jongens en met economische zekerheid. Maak ze duidelijk dat anti-wit pro-mens is, dat ze van zichzelf houden als mens als ze tegen witheid vechten. Maak antiracisme normaal in gesprekken. Je witte kinderen zijn de volgende generatie. Hun cultuur zal anderen voorlopig blijven onderdrukken. Maak ze duidelijk hoe en wanneer dat gebeurt zodat ze het herkennen en ertegen kunnen vechten. Maak de kans zo klein mogelijk dat je kinderen zelf mensen gaan onderdrukken.

vrijdag 30 maart 2018

Witte hobby


*Voor ik tot kern van dit stuk over ga, schrijf ik eerst een introductie voor degenen die nog nooit een stuk van mijn hand gelezen hebben. De meesten weten namelijk dat ik voornamelijk over koloniale onderdrukkingen schrijf en hierover veel uitleg. Deze introductie heeft dan ook tot doel deze mensen niet eerst al mijn andere stukken te hoeven laten lezen maar ze toch een beknopte uitleg te geven over deze materie. Onder de trefwoorden die in grijs of oranje oplichten is nog meer informatie te vinden over zaken die ik benoem. Artikelen waar naar gelinkt worden zijn niet persé mijn mening.

Kolonialisme heeft gezorgd voor het wereldwijde economische systeem dat we kennen als kapitalisme. De VOC wordt met trots de eerste multinational genoemd die ook nog eens als eerste aandelen ter wereld met aandelen werkten. Via kolonialisme werd aan indigenous volken niet alleen kapitalisme opgedrongen maar ook alle normen die ervoor ontworpen waren om zoveel mogelijk macht en rijkdom te garanderen aan degenen die aan deze normen voldeden. Hieruit zijn de systematische onderdrukkingen als racisme, seksisme, genderisme, klassisme, heteroseksualisme, validisme, ageism en speciesism voortgekomen die vandaag de dag nog steeds zorgen voor een oneerlijke distributie van macht en welvaart. We noemen de criteria die bepalen of iemand onderdrukt wordt of privileges ontvangt ‘whiteness'. Deze onderdrukkingen zijn allemaal onderdrukkingen die witte onderdrukking dienen, we praten dus ook bij deze onderdrukkingen over ‘white dominance’ (white oppressorship/white supremacy). Dit wil overigens niet zeggen dat andere volken geen onderdrukking kenden, patriarchie en heteroseksisme bijvoorbeeld kwamen in meerdere culturen van oudsher voor, maar het is Europees kolonialisme dat deze onderdrukkingen wereldwijd de 'default' maakt. Hieraan wil ik toevoegen dat biologisch racisme wel degelijk een uitvinding is van de witte Europeanen. Zij hebben als eerste via hun instituties en wetgeving “mensenrassen" gecreëerd en hebben vervolgens op basis van deze rassen slavernij en kolonialisme proberen te legitimeren.


Voor degenen die die tegen me willen zeggen dat niet alle Nederlanders/witte  mensen/Europeanen hetzelfde zijn: jullie kunnen hier mijn antwoord vinden. Dat systematische onderdrukkingen destructief zijn daarover kunnen we het vlug eens zijn, maar wanneer je de complexiteit van deze onderdrukkingen overziet dan pas begrijp je in hoeverre deze onderdrukkingen nog steeds dagelijks de levens van miljarden mensen beïnvloeden. Ik heb dan ook ontzettend veel ontzag voor hoe deze onderdrukkingen door de eeuwen geperfectioneerd zijn, ik durf zelfs zover te gaan dat ik dit koloniale systeem in al zijn (ik schrijf hier bewust dit gender) slechtheid de meest geslaagde creatie van de witte mens ooit vind. Een onderdrukking heeft daarom ook niets te maken met ziekte, intelligentie of aangeboren gedrag (hiermee criminaliseer je mensen die een geestestelijke, lichamelijke of intellectuele aandoening hebben) maar is het werk van uiterst uitgekookte, tot op het bot slechte mensen. Een onderdrukking is zo ontworpen dat het de meeste leden van de groepen die de privileges ontvangen totaal in het ongewisse laat over wat voor complexe systemen hun die privileges garanderen. Ook de onderdrukten die niet hierop gewezen zijn denken vaak dat de schuld bij hen zelf ligt en dat de onderdrukking in ieders bestwil is. Velen ontwikkelen dan ook een geïnternaliseerd beeld van zelfhaat (geïnternaliseerd racisme bijv.) en reproduceren vervolgens de systemen en machtsstructuren zelf.


Ondanks dat het ontzagwekkende systeem van onderdrukkingen de witte Europeaan verzekerd heeft van alle weelde en van een wereld waarin hen normen de standaard zijn, is hen tweede indrukwekkende "prestatie" misschien wel de collectieve ontkenning van dit alles. Iets wat zo overduidelijk aanwezig is en wat de overgrote meerderheid op deze planeet benadeelt, is op kundige wijze verdraaid, gepolijst, uitgewist of witgewassen. Neem bijvoorbeeld de definitie van racisme zoals die op school en eigenlijk door de gehele samenleving gebruikt wordt, deze definitie doet alsof racisme iets is waaraan iedereen zich schuldig kan maken en iets dat zich op individueel vlak manifesteert ipv dat het systematisch is. Of kijk naar hoe het Nederlands rechtssysteem geen definitie heeft voor racisme waardoor de schuldigen aan racisme ook niet vervolgd, dus niet gestraft, kunnen worden. Je kunt in Nederland niet eens aangifte doen voor racisme, zo racistisch is dit land. Alles is eraan gedaan om de bron van onderdrukkingen te beschermen, het lijkt daarom soms net alsof we in de 'twilight zone' leven en dat mensen die wel begrijpen hoe het werkt complottheoristen zijn. Ontkenning van onderdrukking is een zeer krachtige tool voor diezelfde onderdrukking. Politici, media, “wetenschappers", opiniemakers en sociale "intellectuelen" die vaak zelf profijt hebben van een onderdrukking doen allemaal een duit in het zakje om de slapende of onverschillige massa zand in de ogen te strooien. Wanneer ze al erkennen dat onderdrukking bestaat dan gebruiken ze de “omgekeerde onderdrukking” mythe waarmee ze doen alsof zij slachtoffer van onderdrukking zijn van hun slachtoffers en van degenen die hun privileges bekritiseren. Het spreekt voor zich dat met de onderdrukkingen ook de uitwassen van die onderdrukkingen ontkend worden. Om het rookgordijn nog effectiever te laten zijn zullen onderdrukkers zich zelfs voordoen alsof ze zich juist enorm inzetten om onderdrukking te bestrijden en om onderdrukten te beschermen. De Nederlandse grondwet is het meest bekende voorbeeld hiervan.


Geert Wilders aan hobbyen om nog witter te lijken.
De titel ‘witte hobby’ verwijst natuurlijk naar kindermisbruik waarin, niet verrassend, Nederland kampioen is. In Nederland heerst een
pedo culture die nog erger is dan die in de rest van samenleving. Nederland is daardoor aanvoerder op meerdere ernstige lijstjes. Ondanks dit kampioenschap dingt institutioneel en systematisch kindermisbruik mee met systematische onderdrukking in het algemeen voor de titel meest ontkende whiteness norm die er bestaat. Ondanks dat alle bewijs hiervoor overvloedig is, hiervan zal ik later voorbeelden geven. Maar eerst wil ik uitleggen wat bedoeld wordt met "institutioneel en systematisch kindermisbruik". Hoewel ik verder in deze tekst hiervoor de term pedo culture zal gebruiken is het wel belangrijk om te weten wat die term nou precies inhoudt. Pedo culture is de mindset die collectief heerst en tevens het gedeelte van de Europese cultuur waarover niet gesproken mag worden. Dit gedeelte zorgt ervoor dat kindermisbruik genormaliseerd wordt en kinderen geseksualiseerd worden. Dit klinkt heel schokkend en zelfs absurd omdat het zo fout en kwaadaardig is om kinderen te seksualiseren en om kindermisbruik te normaliseren maar iemand die erop geattendeerd is zal het direct herkennen. Een paar vragen beantwoorden helpt je ook al een eind op weg bij het herkennen van de pedo culture in jouw omgeving. Op hen zachts gezegd lijken het dubieuze vragen maar om te antwoorden moet je verplicht zaken waar je nooit op lette gaan analyseren, hierdoor zie je de dingen meestal in een ander perspectief en dat helpt weer om keuzes te maken. Stel jezelf deze vragen eens.
-Hoeveel pedo grapjes ken jij? Ik heb er al genoeg gehoord in mijn leven dus ik neem aan dat dat bij velen het geval zal zijn.
-Hoeveel mensen in jouw omgeving vinden dat een geslachtsdeel kaalgeschoren moet zijn?
-Hoeveel mannen reageren op een nieuwsbericht over een vrouwelijke docenten die seks heeft met een leerling van 15, 16 met een: "Ik wou dat ik zo'n juf had gehad"?
-Hoevaak reageren mensen met "wat moet zo'n kind ook zo laat/alleen/uitdagend gekleed op zo'n plek?" bij een bericht over bijv. een aanranding op straat van een kind.
-Hoeveel veroordeelde pedoseksuelen ken jij in je omgeving? En hoe verhoudt zich dit bij het aantal mensen dat als kind misbruikt is.?
Als je die niet of amper kent en je denkt dat dan mijn hele pedo culture verhaal onderuit haalt dan begrijp je het institutionele aspect niet. Wetgeving, sociale omgangsnormen, bureaucratie, richtlijnen overheidsbesluiten enz. worden allemaal ingezet om kindermisbruik te stimuleren en normaliseren. Je wilt natuurlijk voorbeelden maar die komen later in deze tekst.Kindermisbruik is overigens al eeuwen een onderdrukkingsmiddel van Europees kolonialisme. De eerst bekende keer in de geschiedenis dat kindermisbruik ten behoeve van Europees kolonialisme ingezet werd was al zeer vroeg na de eerste invasie door Columbus en het was ook diezelfde Columbus die dit deed. Toen Columbus tijdens zijn tweede reis, die als doel invasie en koloniseren had, ontdekte dat er in Amerika helemaal geen bergen met goud waren maakte hij de oorspronkelijke bewoners tot slaaf. Hij had namelijk aan de Spaanse koningin beloofd dat er goud in overvloed zou zijn. De meeste tot slaaf gemaakten werkten zich letterlijk dood in koper en goudmijnen maar hij maakte ook vrouwen tot seksslavinnen zodat zijn mannen “stoom konden afblazen" en het moraal hoog bleef. In zijn dagboek schrijft hij zelf dat “de meeste vraag was naar meisjes van 9 á 10 jaar oud". Kindermisbruik om het moreel van de kolonisator hoog te houden en om angst in te boezemen. Deze man wordt dus geëerd met straten, standbeelden, opgepoetste geschiedenis en zelfs een feestdag. Wanneer je aan kolonisten vertelt dat deze man zich naast volkerenmoord en slavernij ook aan kinderprostitutie schuldig maakte dan wordt dat afgedaan met “het gebeurde zo lang geleden". Vreemd, aangezien diezelfde lui een meer dan vijftien eeuwen oude overlevering over profeet Mohammed en zijn vrouw Aisha gebruiken om alle moslims van pedoseksualiteit te kunnen beschuldigen. Volgens deze overlevering zou Aisha 9 jaar zijn toen het echtpaar na het huwelijk dit huwelijk consumeerden. Dit wordt echter veelvuldig tegengesproken door de hadith doordat beschreven gebeurtenissen niet corresponderen met die leeftijd maar eerder uitwijzen dat Aisha tussen de 16 en 19 zou zijn. Sowieso vreemd dat racisten ineens dezelfde overleveringen, die ze anders sprookjes noemen, als “bewijs" voor een historische gebeurtenis aandragen maar het toont wel mooi de dubbele maat van racisten aan.
Calvin Klein advertentie uit 1995

Natuurlijk is een historisch gebeurtenis nog geen bewijs van pedo culture maar dit voorbeeld geeft al goed weer tot hoe ver deze mindset terug te leiden valt en hoe stoïcijns men hier tegenwoordig reageert op zulke misdaden. Ook kun je met een voorbeeld niet pedo culture aantonen want het speelt zich op alle aspecten van onze maatschappij af. Om
de witte hobby op het heden te kunnen betrekken hoeven we ook niet al te lang te zoeken, er zijn namelijk massa’s voorbeelden van hoe weinig Europeanen om kinderen geven. Zelfs wanneer het niet over seksueel misbruik van kinderen gaat hebben we in het westen een behoorlijk bedenkelijke kijk op hun opvoeding, en dan druk ik me met de woordkeuze ‘bedenkelijk' nogal voorzichtig uit. De grootste oorlog die Nederlanders op dit moment voeren lijkt wel die tegen antiracisme, neem het blackface- of het cowboys en indianen “debat". Het argument dat racistisch Nederland steeds weer inbrengt om dit racisme te verdedigen is dat het om “een kinderfeest” gaat. Hoe is dit een argument? Je geeft dus letterlijk toe dat je racistische stereotyperingen niet mag bekritiseren omdat deze er voor het vermaak van kinderen zijn? Elke opvoeder met moreel besef die zou kinderen juist willen behoeden voor enig blootstelling aan racisme. Zelfs al zou er twijfel over bestaan dan zou een fatsoenlijk opvoeder het zekere voor het onzekere nemen en stoppen met kinderen aan dit soort zaken bloot te stellen. Het meest kwalijke van alles is dat Nederlanders massa’s educatiemateriaal over het ontstaan en het doel van racistische stereotyperingen tot hun beschikking hebben, ze zouden dus moeten weten dat dit soort stereotyperingen bedoeld zijn om negatieve associaties in kinderen hun hoofd te prenten. Vooral omdat het over kinderen gaat zouden ze die informatie tenminste gelezen moeten hebben, toch? Het boeit dit volk echter geen ruk, het gaat ze namelijk niet over de kinderen maar ze zijn zo agressief omdat niet witte mensen hun niet mogen tegenspreken. Als het ze om de kinderen ging dan zorgden ze ervoor dat alle kinderen het leuk kunnen vinden, niet alleen de witte. Als ze om kinderen gaven maakten ze kinderen niet bang met leugens over het niet krijgen van cadeaus of chanteerden ze kinderen überhaupt niet. Als ze om kinderen gaven dan zetten ze die kinderen niet op schoot bij een wildvreemde vermomde man die nota bene als prototype kindermisbruiker vermomd is. Dan leerde je een kind dat er consent moet zijn voordat ze bij iemand op schoot gezet werden en goed voor alle mannen moeten oppassen. Maar goed, hetzelfde volk dwingt kinderen om kusjes te geven aan mensen wanneer ze dat helemaal niet willen. Hetzelfde volk pusht kinderen al vroeg in een klassieke genderrol waardoor "meisjes" al vroeg leren dienstbaar te zijn voor mannen en dat ze zich altijd moeten presenteren zoals mannen dat prettig vinden. Tegelijkertijd dwingt datzelfde volk "jongens" al in een rol waarin het uitbuiten en objectificeren van vrouwen centraal staat. Dit alles zegt mij dat kinderen net NIKS waard zijn in deze maatschappij. En dit zijn dan nog de kinderen die ze zogenaamd lief hebben. Kinderen hebben in onze samenleving geen enkele zeggenschap over hun eigen leven, ten minste de eerste 18 jaar van dat leven. Zaken die kinderen denken/zeggen/doen worden niet serieus genomen en de meest vreselijke dingen worden aan hun toegeschreven doordat deze dingen als “kinderachtig" worden bestempeld. Kinderen mogen niet eens zelf bepalen met welke identiteit ze door het leven willen gaan. Zo gaat deze maatschappij met kinderen om, ze gebruiken zelfs een onderdrukking (juvenile ageism) om te zorgen dat kinderen geen macht en/of rijkdom kunnen vergaren.


In de vorige alinea kwam al een voorbeeld van rape culture en pedo culture in onze samenleving aan bod. Ik zal hieronder nog wat voorbeelden plaatsen van pedo culture. Ik noemde al eerder dat Nederland kampioen is, de meeste voorbeelden zullen dus ook betrekking op Nederland hebben. Houd in je achterhoofd dat we van geïnstitutioneerde pedoculture spreken wanneer het gedrag of de acties van de instituten (regering, media, politie etc) dit misbruik of het klimaat waarin dit misbruik plaatsvindt mogelijk maken. Ik neem alvast afscheid van je want ik ga ervan uit dat je het einde van dit stuk niet eens gaat halen want zo ziet pedo culture er dus uit.

**Dit gedeelte blijf ik updaten omdat er zo veel voorbeelden binnenkwamen toen ik daarvoor een oproep plaatste.
-Daders van kindermisbruik zijn meestal mensen uit de directe omgeving van het kind. Daders zijn grotendeels gelegenheid misbruikers, en niet pedofiel, slechts zeven procent is daadwerkelijk pedofiel. Toch focust de maatschappij zich op veroordeelde pedoseksuelen en pedofielen ipv op de mindset die mannen kinderen uit hun omgeving doet misbruiken. Kinderen worden gewaarschuwd niet met vreemden te praten en bang gemaakt voor de kinderlokker in de bosjes. Hiermee derailt een hele samenleving van het daadwerkelijke probleem en dat is mannen in het algemeen en de maatschappij die hun indoctrineert tot kindermisbruikers. Pedobashen is niet alleen daarom verwerpelijk maar het maakt ook geen onderscheid tussen daadwerkelijke kinderverkrachters en mensen die geboren zijn met seksuele gevoelens voor kinderen. Deze laatste groep laat zich veelal behandelen hiervoor en leeft al met een stigma, ik kan me ook niet in hun hoofd verplaatsen maar ik weiger om mensen op grond van gedachten die uit een aangeboren iets ontstaan te veroordelen. Een pedofiel is niet vanzelfsprekend pedoseksueel en mannen die niet pedofiel zijn kunnen pedoseksueel zijn, zoals ik al schreef. Door dit niet te erkennen pakken we het probleem ook niet aan en blijven er dus kinderen onnodig slachtoffer worden. Moet je dan blij zijn met een veroordeelde pedoseksueel die naast je komt wonen? Natuurlijk niet. Maar van die persoon weet je het tenminste en die persoon wordt ook in de gaten gehouden, dat kun je over de gelegenheid misbruikers in je directe omgeving niet zeggen. Het is dus op zijn zachts gezegd hypocriet en onverstandig om je focus te leggen op je veroordeelde buurtgenoot.


-Nederland is de grootste host van kinderporno en kinderporno wordt dus het meest vanuit Nederland verspreid. Wanneer je dit benoemt dan komen Nederlanders al vlug met het excuus dat in Nederland het internetknooppunt ligt waar de informatiestroom Europa in en uit gaat maar in dat geval heeft Nederland een verantwoordelijkheid om juist meer werk te maken hiervan. Vooral nadat er in een jaar tijd meer dan een verdubbeling van meldingen over up en downloads van kinderporno. Ook kwam er nieuws dat 130 Nederlandse kinderen gered zijn na identificatie van kinderpornomateriaal. 130 kinderen is toch echt veel hoor in een jaar tijd. En hoeveel kinderen worden niet geeïdentificeerd? Wanneer de politie eenheden die kinderporno bestrijden aangeven dat de personeelsbezetting te klein is voor het aantal meldingen en wanneer ze om meer geld en opsporingsambtenaren vragen krijgen die steevast nul op het rekest. Nederland kan ook verantwoording nemen en de keiharde strijd aangaan tegen kinderporno er worden miljarden besteed aan mislukte ICT projecten maar voor kinderen gaat de regering op hen beurs zitten. Hoe institutioneel wil je het hebben?

-Het grootste opgerolde kinderpornonetwerk ter wereld werden overigens door o.a. Nederlanders gerund. Ik schrok overigens van het aantal artikelen wat verschenen toen ik "Nederlander veroordeeld kinderporno" in Google zocht

-Veel mensen die kinderporno produceerden werden niet vervolgd of bestraft vanwege ondercapaciteit. Van de tienduizenden meldingen worden er rond de vierhonderd een rechtzaak. Politie houdt zich massaal bezig met intimidatie en pesterijen om bonnenquota te halen maar extra personeel voor de bestrijding van kinderporno is niet mogelijk. Hoezo pedo culture?

Maar ondercapaciteit is niet de enige reden. Zo zijn er mensen bij het O.M. die bepalen welke zaken prioriteit hebben. Ik las met verbazing hoe dit soort besluiten tot stand komen en hoe hulpverlening voor daders meer prioriteit krijgt dan gerechtigheid voor de slachtoffers.

-Nederlandse politiek en politie waren jarenlang op de hoogte van kinderprostitutie in Amsterdam in de jaren 80 en 90 maar deden niets.-Nederlandse politiek stagneert onderzoeken naar pedonetwerken om ambtenaren uit de wind te houden met als het meest bekende voorbeeld Fred Teeven die weigerde onder ede te verklaren over Demmnik. Overigens week zijn verklaring af van wat anderen verklaarden. De hele zaak Demmink zit vol voorbeelden van mensen die reputatie belangrijker vinden dan onderzoeken naar een kinderprostitutie netwerk. Het hele onderzoek zou er niet eens geweest zijn als de rechter justitie (VVD) niet daartoe gedwongen had. En dan is er nog het voorbeeld van Officier van Justitie Tonino, die zijn pc weggooide langs de straat. Iemand die dit zag bracht de pc naar Peter R. De Vries die de pc liet onderzoeken. Ondanks de aangetroffen kinderporno is Tonimo nooit vervolgd wegens "onvoldoende bewijs".

-In Nederland krijgen veroordeelde pedoseksuelen blijkbaar makkelijk de gelegenheid tot recidive. Enkele van de meest grootschalige kindermisbruikschandalen konden gebeuren terwijl de verdachte al in beeld was als kindermisbruiker, neem zaken als die van Benno L en Robert M. Regelgeving, controle, registratie etc zijn dus niet naar behoren effectief? In het geval van Robert M. worden de aan hem opgelegde restricties in elk geval niet heel serieus genomen.
-Nederlandse t.v. normaliseerde/gedoogde pedoseksualiteit. Zo is er het voorbeeld van het bovenstaande filmpje van "Keesje" bij de Schreeuw van de Leeuw, wat tegenwoordig gelegitimeerd wordt als "sketch". Een ander voorbeeld is de scene uit Paul Verhoevens "Schatjes" waarin een expliciete scene zit waarin een minderjarige seks heeft.


-Nederland kent pas een algeheel verbod op pedoseksualiteit vanaf 2002. Hiervoor was er wel wetgeving maar die gedoogde veel gevallen. Ook is er vaker een leeftijdsgrens aangepast in het wetboek van strafrecht. Opvallend is ook dat veel anti-pedowetten gekoppeld waren aan homoseksualiteit.


-In de jaren 70 werd pedoseksualiteit beschouwd als progressief voor de seksuele ontwikkeling van een kind gevonden. PvdA-politicus Edward Brongersma pleitte zelfs voor openlijke pedofiele relaties. Ik hoor je al denken "48 jaar geleden dus" maar de mensen die toen deze rotzooi meekregen zijn tegenwoordig de reclamemakers, opiniemakers en ook de pedoseksuelen. 

-Popuaire pornoblaadjes als Lolita, stonden in de jaren 70 en 80 vol met kinderpornografie

-In de Nederland konden geestelijken van de katholieke kerk zich ongestraft en massaal vergrijpen aan kinderen. Ook bij jehova’s getuigen gebeurde dit op grote schaal. Kinderen werden bij signalen hierover niet geloofd of kregen zelf de schuld. Niet alleen in Nederland maakten geestelijken van de katholieke kerk zich schuldig aan kindermisbruik, wereldwijd betaalt de kerk vele miljoenen uit aan schadevergoedingen. Tegelijkertijd verklaarde de Paus in een bezoek aan Chili jl, naar aanleiding van een groot misbruikschandaal waarin een bepaalde priester, Fernando Karadima de hoofdrol speelde, dat hij slachtoffers van de betreffende priester niet geloofde tot hij onomstotelijk bewijs zou zien. Dit verklaarde hij terwijl zelfs een rechter
liet weten
geen enkele twijfel bestaat over de schuld van de priester. (Niet dat ik een rechter zie als legitieme autoriteit, maar het is tekenend voor de situatie). Recentelijk werd ook kardinaal Bernard Law die priesters die beschuldigd werden van kindermisbruik beschermde werd na zijn overlijden gewoon bijgezet in de St Pieter van het Vaticaan. De katholiek kerk heeft dus niets geleerd.

-Onwijs veel Nederlandse mannen op datingsites benaderen minderjarigen voor betaalde seks. Blijkt uit een onderzoek met een zeven nepprofielen van minderjarigen.


-VN soldaten in Haïti chanteren kinderen die ze moeten beschermen voor seks. Hetzelfde gebeurde in de Centraal Afrikaanse republiek, Sudan en Kosovo in totaal zijn alleen al in de laatste 12 jaar al meer dan 2000 aanklachten. Uit Congo kwamen de verreweg de meeste aanklachten (700).


-Diverse grote hulporganisaties maakten zich schuldig aan kindermisbruik. Bij Oxfam Novib hielden medewerkers seksfeesten in o.a. Haïti. Oxam Movib was op de hoogte van het misbruik en was dat al eerder toen een van de medewerkers vergelijkbare feesten hield in CAR. Oxfam Nederland heeft dit ook geweten en het gewoon onder het tapijt geveegd. In totaal zijn er 23 organisaties betrokken geweest bij dit soort feesten in Haïti. Ook Plan en Artsen zonder grenzen gaven aan dat medereerkers van die organisaties zich schuldig hebben gemaakt aan misbruik of seksueel geweld.-Tienduizenden vluchtelingen kinderen zijn in Europa vermist en verdwenen in de Europese kinderseks industrie volgens interpol.


-Kinderen worden geseksualiseerd door de mode industrie. Meisjes van veertien lopen bijv. op de catwalk maar ook zijn de westerse “schoonheids" normen gebaseerd op kinderen (haarloze geslachtsdelen bijv) ook wordt maagd zijn geseksualiseerd.

-Er staat al tien jaar een handboek voor kindermisbruik online en Nederland heeft nooit actie ondernomen om het bezit of uploaden strafbaar te maken. Slechts nu het in de media voor oproering zorgde komen er geluiden over een verbod uit de tweede kamer.


-Kindersekstoerisme draait bijna volledig op witte mannen die dankzij hun paspoort (visum) en geld de mogelijkheden hebbenhebbenom om dit soort reizen te maken en zo thuis niet kans lopen gepakt te worden. Dit klopt ook met wat organisaties tegen kinderprostitutie concluderen. De gemiddelde sekstoerist is een witte man van middelbare leeftijd uit Europa of Noord Amerika. Naast de kindersekstoerist, die dus bewust op zoek gaat naar kinderen om te misbruiken, zijn er nog veel meer toeristen die niet op zoek zijn naar seks met kinderen maar tegen de gelegenheid aanlopen en er dus gebruik van maken. Dat deze mannen dit doen zegt al veel over hoe deze mannen zijn vergiftigd met pedo culture.
-Meest gezochte porno op pornosite's zeggen ook veel.

-10 jarige Brooke Shields stond naakt in de playboy.
Etc.


woensdag 14 maart 2018

Hoe krijg je een nazi aan het huilen?


Wanneer je het over Pegida hebt heb je het natuurlijk over nazi's. Heel hard gillen ze over "linkse fascisten" wanneer ze degenen die tegen hun ageren benoemen zodat het lijkt alsof ze zelf geen fascisten zijn. Maar iedereen die voor zichzelf heeft leren nadenken begrijpt natuurlijk dat dit een tactiek is die fascisten graag en vaak hanteren. Fascisten maken van slachtoffers daders en van daders slachtoffers.

Voor degenen die toch overtuiging nodig hebben hieronder enkele voorbeelden.

De link tussen voorman Wagensveld met Duitse neonazi's

https://kafka.nl/nederlandse-pegida-activist-wapenhandelaar-en-nazivriend/

Neonazi en laffe vrouwenhater, Owen Koenekoop, (hij viel recentelijk een vrouwelijke antiracisme activisteop straat aan, iets waarvan nog geen enkele mede nazi en vrouwenhater in zijn netwerk afstand nam) die de nazigroet doet bij de eerste Pegida demonstratie in Utrecht. Iedere Utrechter herkent de reclameborden waarmee Vredenburg omringt was tijdens de verbouwing van Hoog Catherijne.


De wens van Asje Bello (Pegida organisatie) om alle moslims te vergassen. 


En nog meer nazi gedachtengoed van deze Pegida organisator:


Ook zijn er meerdere aanhoudingen gedaan tijdens Pegida demonstraties vanwege nazisme: 


Ik kan zo nog wel een eeuwigheid doorgaan maar volgens mij is het wel duidelijk. Pegida is onversneden nazi tuig. 

Pegida doet op hun pagina hun uiterste best om antiracisme activisten te framen. Hier een voorbeeld: 


Maar wat gebeurt er wanneer je hun walgelijke gedrag vastlegt en ze daarmee confronteert? 

Precies! 


Ik had dus laatst een filmpje gemaakt waarin ik leden van Pegida koppel aan een oproep tot aanlagen op moslims en Rutte. Dit filmpje dus om precies te zijn: 
En toen Pegida me weer eens probeerde te framen op twitter en ik hun homohaat benoemde en dit filmpje tweette als reactie wisten ze niet hoe snel ik geblokkeerd moest worden. Met hun pegida account EN met het persoonlijke account van de twitter moderator. 

See for yourself
 
Dusss wanneer jullie pegida nazi's willen laten janken. Deel dit filmpje:


Of gewoon deze hele blog

zaterdag 10 maart 2018

Vijand van de staat


Cel in arrestantencomplex te Houten

Al die witte politieke partijen die zich nu zo stevig in aan het zetten zijn tegen politieke partijen als DENK, Nida, Partij van de Eenheid, Bij1 etc en die activisten als ons (De Grauwe Eeuw) proberen te criminaliseren op grond van frames en leugens (al dan niet met hulp van andere avmctivisten), proberen ons keihard uit te sluiten van deelname in ons eigen land en van onze burgerrechten.

Je mag de misdaden die zij tot op de dag van vandaag doen tegen onze sociale constructies niet benoemen want dan zal je de ware woede van de witte dominantie voelen. Bij elke antiracisme actie kregen mijn medeactivisten en ik duizenden doodsverwensingen naar ons hoofd geslingerd, kregen we van nog vele malen meer mensen te horen dat we moesten "oprotten naar ons eigen land", en laten we het onmeetbare aantal racistische reacties jegens ons en de bedreigingen tot de zelfs fysieke aanvallen aan ons huisadres niet onbenoemd laten. Dezelfde politieke partijen die ons criminaliseren voeden deze haat met hun leugens, hun onverschilligheid en hun filmpjes als die van de VVD over hoe je geen racist ben als je Sinterklaas viert en interviews als die van CDA staatssecretaris Knops. Waar politiek ons zou moeten beschermen bij het uitoefenen van onze burgerrechten en tegen discriminatie vanuit diezelfde politiek maken zij ons vogelvrij. Smoesjes als "onze toon is niet de juiste", of "jullie creëren geen support" zijn de meest gehoorde. Alsof wij niet alle recht hebben om kwaad te zijn en alsof om racisme te stoppen wij goedkeuring nodig hebben, dit is gewoon pure emotionele chantage.

Politiek is langzaam maar zeker dit land in een politiestaat aan het veranderen waar ze de grip op burgers verstevigen, en niet witte mensen zijn de eerste die dat voelen, onder hun de activisten die vooraan strijden. Het gevolg is dat politie ongestraft mag moorden, Rishi, Mitch, Mitchell en nog vele meer blijven hierdoor ongewroken. Wanneer een bevolkingsgroep die in opstand komt na jarenlange intimidatie, racistisch politiegeweld en etnisch profileren wordt deze groep gecriminaliseerd tot relschoppers. De opstand in de Schilderswijk is hiervan een goed voorbeeld. Agenten daarentegen komen weg met een straf die alleen als minachting naar hun slachtoffers gezien kan worden, ze worden met anonimiteit beschermd en zelfs als duidelijk is dat de rechtzaak en het onderzoek gemanipuleerd wordt gaan rechters in die manipulatie mee.De rechtspraak in deze rechtstaat is evengoed een giller, tenminste dat zou het zijn wanneer wij niet de dupe ervan zijn. Zo hebben activisten bijvoorbeeld maanden vastgezeten op verdenking van het starten van de opstand tegen racistisch politiegeweld en intimidatie in de Schilderswijk, maar zijn de agenten die hieraan schuldig zijn al bestraft? Nee, de politie intimidatie gaat gewoon door. Ook jegens mij en mijn medeactivisten is er een intimidatie campagne bezig. Het begon twee jaar geleden met politie die in 'full armor' en zwaar bewapend bij enkelen van ons binnen kwamen en, terwijl ze een hand op hun dienstwapen hadden, ons sommeerden om te stoppen met onze activiteiten en onze social media accounts te wissen. (Wij hebben de dag erna allemaal meer accounts aangemaakt omdat wij weigeren ons te laten intimideren). Ook worden we zeer frequent lastig gevallen door wijkagenten die zelfs eerlijk toegeven dat ze gestuurd zijn voor het vergaren van informatie. Bij mij vliegt overal waar ik kom een politiehelikopter over en niet een keer maar ik heb filmpjes gepubliceerd waarin je ziet dat deze wel dertien rondjes boven mijn huis maakt en me gewoon volgt.


Ook is er die zogenaamde "Sinterklaasbedreiging" die racisten hebben verspreid maar waarvan jusititie tot op de dag van vandaag niet eens weet waar die comment stond. Deze was namelijk niet op mijn eigen tijdlijn en deze was niet dezelfde dag verwijderd. Ze hebben me tijdens het uitlaten van de hond met zeker 10 agenten "Hollywoodstyle" aangehouden. Alles was ingezet van stillen te voet, op een scooter, meerdere politieauto's, stillenauto's enz. Deze popo hebben uren staan wachten dus tel zelf het kostenplaatje van deze actie maar uit. Hetgene waarvoor ze me aanhielden was bedreigen via social media, hiervoor krijg je gewoonlijk een brief thuis met een uitnodiging voor verhoor. Maar als het OM je wilt intimideren dan gaan ze de grenzen opzoeken. Ze hebben me "terroristenstyle" vervoerd en vijf dagen gegijzeld, normaal is voorarrest max drie dagen maar ze hielden me na twee dagen nogmaals aan in de cel voor hetzelfde vergrijp, alleen nu een ander regiokorps. Ze hebben mijn verhoren in stukken geknipt om me zo lang mogelijk binnen te houden en bij mijn voorlaatste verhoor kreeg ik met een racist te maken en heb ik geweigerd om mee te werken. Mijn hele gijzeling hebben ze met mijn eten lopen klooien door me gewoon geen veganistisch eten te geven (in Den Haag kreeg ik dat overigens bij het avondeten wel, dit was 2dgn). Ik had me vanaf moment 1 voorgenomen om me niet te laten kennen en heb dus met mijn beste humeur die vijf dagen uitgezeten (veel geslapen want de boeken waren vooral christelijk of pro Israël) en heb als  statement dat ze me toch niet intimideerden elke mogelijkheid om te luchten geweigerd. Overigens maakte ik me wel zorgen bij overplaatsing naar Den Haag omdat daar niet witte mensen doodgaan in de cel, hoewel in Houten recentelijk ook een man is doodgeslagen in de cel. De laatste mogelijkheid om te luchten nam ik elw aan en toen moest ik luchten met lui die zaten voor bijv het in brand willen steken van een moskee. Ik had een De Grauwe Eeuw shirt aan dus je kunt je wel indenken dat dit best komisch was, maar het had ook anders kunnen uitpakken. Ik ben overigens niet de enige waarop een klopjacht gaande was, nog twee activisten zijn hiervoor in gijzeling genomen. Beide activisten hadden hier niets mee te maken, toevallig verspreiden ze alleen dezelfde boodschappen over Nederlandse misdaden.Om even de dubbele maat aan te tonen: enkele dagen na mijn vrijlating was er een man die Sylvana Simons bedreigde en haar huisadres en al noemde. Deze man stond dezelfde dag alweer buiten. Ik maakte een grap waarvan politie en OM tot vandaag de dag niet weten waar die geplaatst is en kreeg de behandeling van hierboven. Dubbel wit privilege toont popo en OM door de verdachten anders te behandelen maar ook door de ernst bij de slachtoffers met een andere maat te meten. Zet een fictief figuur naast een aspirant politicus (en zowat de meest gehate zwarte vrouw van het land) en kijk hoe ernstig dit gezien wordt door justitie. Mijn mede activisten en ik hebben geen noemenswaardig strafblad. Ik persoonlijk heb een veroordeling voor kraken en enkele activisme gerelateerde zaken waar ik een Proces verbaal en boete voor heb gekregen, denk dan aan bijv. het betreden van privéterrein voor een bannerdrop. Toch doen politici, media en zelfs medeactivisten alsof wij gewelddadig zijn en terroristen. (Die activisten huilen trouwens zelf keihard dat zij gecriminaliseerd worden maar plaatsen in diezelfde statussen waarin ze hierover huilen wel dezelfde frames jegens ons als raciststisch Telegraaf plaatst, ze doen dit omdat wij hun op hun homohaat, vrouwenhaat, validisme etc aanspraken. Deze activisten helpen via het framen van ons mee aan het criminaliseren van hunzelf. Maar dit alles terzijde.)

Waarom doen politici en media dit?

Voor ons is er geen twijfel mogelijk. Wij vormen een gevaar omdat wij dingen benoemen die de staat krampachtig verborgen heeft gehouden. Zo zijn er een aantal zaken die de massa niet mag weten die wij continu hardop uitspreken.

-Wist jij bevoorbeeld dat de staat een onderzoek doet naar de "oorlogsmisdaden van Nederland en tijdens de Bersiap" tijdens de dekolonisatie van Nederlands Indië?
Bij dit onderzoek wordt de focus dus ook gelegd op het geweld wat de inwoners van de archipel gebruikten tegen de Nederlandse bezetters. Deze bezetters die al 350 jaar delen van dat gebied terroriseerden en plunderden deden dit eerst onder de vlag van de VOC en de laatste 150 jaar pleegden ze nog meer invasies en volkerenmoorden op volken in de gehele archipel onder de Nederlandse vlag (zoals de Atjeh oorlog de langstdurende oorlog in de geschiedenis van Nederland als koninkrijk, ene oorlog die 100.000 moslims het leven kostte)
Het geweld wat de gekoloniseerden gebruikten wordt dus gelijk gesteld aan het geweld om te kunnen bezetten. Het is alsof de Duitsers een onderzoek doen naar het geweldniet van de SS en gelijk alle geweld vanuit het verzet onderzoeken en als even kwalijk presenteren.

Deze onderzoeken worden trouwens gedaan door o.a. het NIOD en het KITLV een overheidsinstituut wat in rechtzaken als die tegen de staat inzake de weduwen van Sulawesi/Rawagede getuigt voor de staat. Behoorlijke belangenverstengelingen dachten wij zo.

-Wisten jullie dat Nederland tot op heden de  soevereiniteit van Indonesië officieel erkent vanaf 27 december 1949 in plaats van de 17 augustus 1945, de dag dat Sukarno de onafhankelijkheid uitriep? De staat erkent deze laatste datum alleen "de facto" wat zoveel betekent als herroepelijk, dus niet staatsrechtelijk. Wat velen niet beseffen is dat doordat deze soevereiniteit alleen "de facto" wordt erkend dat Nederland dus een burgeroorlog heeft gevoerd daar en dat ze 150.000 Nederlandse onderdanen hebben vermoord daar. Van de zaken die gevoerd zijn waarin Jeffry Pondaag met Comité Nederlandse Ereschulden KUKB bemiddelde waren ALLE slachtoffers moslim. Sterker nog de tweede politionele actie op Sulawesi (destijds Celebes), het eiland van mijn volk, begon tijdens ramadan. Van deze slachtoffers wordt er dus geen enkele herdacht tijdens 4 mei. De oorlogsmisdadigers die hun vermoorden krijgen overigens wel een plek tijdens dodenherdenking en hebben zelfs hun eigen monument in Roermond waar zij ook elk jaar herdacht worden. Generaal Spoor de grootste oorlogsmisdadiger uit de recente Nederlandse geschiedenis heeft zelfs zijn eigen buste daar. Dit is o.a. waarom wij #geen4meivoormij in het leven hebben geroepen.
Het niet erkennen van de soevereiniteit is om meerdere redenen van belang voor Nederland. Een van de redenen is omdat ze anders een soeverein land hadden aangevallen en dus een oorlogshandeling is. Het andere is natuurlijk geld. Nederland wordt direct verantwoordelijk voor veel moorden die gepleegd zijn en Nederland moet ook een heleboel geld terugbetalen. Nu komen we gelijk bij ons volgend punt maar ik wil toch nog even vermelden dat Nederland, centrum van de internationale rechtspraak, als enige land een wet heeft aangenomen die stelt dat oorlogsmisdaden en andere misdaden tegen de menselijkheid als bijv. genocide na verjaren Nederland heeft zichzelf dus al ingedekt tegen vervolging voor koloniale misdaden want het Nederlands recht "overruled in dezehet het internationale recht. Dit land wijst dus vanuit het "vredespaleis" in Den Haag met het vingertje naar andere landen maar neemt zelf geen verantwoording voor oorlogsmisdaden en volkerenmoord als die tussen '47 en '49.

-Ik noemde net al geld als reden dat Nederland de soevereiniteit van Indonesië officieel pas erkent vanaf 27 december 1949. Maar wist je dat wanneer Nederland 17 augustus 1945 zou aanhouden hen vele miljarden zoud moeten terugbetalen aan Indonesië. Ze hebben namelijk tijdens de ronde tafel conferentie, waarin onderhandeld werd over de onafhankelijkheid van Indonesië, 4,5 miljard afgeperst van Indonesië in ruil voor die onafhankelijkheid. Wat ze deden was dat ze Indonesië lieten opdraaien voor de schulden die de koloniale regering had bij landen als de V.S. (dit is natuurlijk een kolonie en geen legitiem land) en G.B. ook moest Indonesië opdraaien voor verloren winst en investeringen. Nederland wou eigenlijk 6,5 miljard hebben want de kosten voor de oorlog die 150.000 onderdanen het leven kostte, waren geschat op 2 mrd. Indonesië moest de kosten die Nederland maakte om Indonesië te herbezetten betalen. De bemiddelaar uit de V.S. stak hiervoor echter een stokje. In het collectieve geheugen staat dat Indonesië nooit betaald heeft maar meerdere historici claimen dat Indonesië alles netjes op tijd betaalde tot 1956 toen het conflict over het huidige West Papua zo hoog opliep dat Indonesië stopte met het nakomen van de RTC verdragen. Indonesië had toen al 3,8 miljard betaald. Dit bedrag was even hoog als het gehele geleende bedrag van de "Marshallhulp". Nederland is dus niet opgebouwd door het geld van de Marshallhulp maar door het geld wat ze van Indonesië afperstte en waarover ze tot op de dag van vandaag liegt dat het betaald is. Nederland industrialiseerde ontzettend vlug terwijl het land een enorme staatsschuldvan 23,6 mrd had in 1945 en terwijl een van hen belangrijkste inkomenspost die goed was voor 13% BPN, Nederlands Indië, verdwenen was. Het werd het wonder van Nederland genoemd in Europa. Ja ja .. het wonder.In 1966 heeft Nederland met de regering van Suharto opnieuw over dit bedrag onderhandeld en uit het traktaat van Wassenaar kwam dat Indonesië nog maar 650 miljoen van de 4,5 mrd moest betalen. Toevallig net het bedrag wat overbleef in 1956. Minster Luns verklaarde dat het Nederlandse Edelmoedigheid was wat Indonesië de rest kwijtschold. Geloven jullie dat Nederland 3,8 miljard weggeeft? Wij zijn aan het graven in het nationaal archief om het bewijs te vinden. Echter is dit een enorme klus want de aanknopingspunten die we hadden zijn niet compleet. Dit kan dus nog jaren duren, als het al in het archief ligt.  Maar meerder historici zeggen het gezien te hebben maar hebben er alleen niets mee gedaan. Na het afbetalen van de 650 miljoen ontstond er een golf van verontwaardiging onder de Nederlandse bevolking en Nederland heeft in 2004 een rapport laten schrijven over de Indonesische schulden. Het rapport is een schaamteloos stukje witwassen en toont mij dat Nederland nog steeds bewust het verleden uitwist en uitstekend op de hoogte is van de betekenis van die 4,5 mrd, oordeel zelf.

Nederland is dus bezig met een klopjacht op activisten die dit bekend willen maken. Het is zo ernstig dat ik hier wil benadrukken dat ik niet aan een depressie lijdt, geen suïcide gevoelens heb, NOOIT me zal verzetten bij een aanhouding en erg veilig leef en voorzichtig ben. Mocht ik onder verdachte omstandigheden doodgaan of verdwijnen dan trap er niet in en zorg dat er in deze richting gekeken wordt.Wat houdt dit concreet in? Nederlanders verguizen moslims terwijl het afpersen van moslims dit land een van de rijkste ter wereld heeft gemaakt. Alles wat dit land aan luxe heeft direct of indirect betaald met geld van moslims uit Indonesië. Nederland was een grote modder shithole geweest zonder hen kolonies en zonder de gratis arbeid die onze voorouders voor hen verrichten, maar toch zijn wij de tweederangs burgers. Nederland is bang dat wij hier achter komen en massaal ons deel opeisen terwijl wij alleen maar gelijkwaardigheid willen en dat onze voorouders in ere hersteld worden doordat eindelijk de echte verhalen verteld gaan worden. Dit is al reden om ons tot terrorist te framen daarom is het van belang dat ALLE inwoners van dit land en vooral de kinderen van kolonialisme de waarheid weten.

Lees alle info en oordeel zelf, verspreid het zoveel je kan. Het is namelijk geen complotdenken het is namelijk allemaal te bewijzen en de info heb ik verwerkt onder de in grijs of oranje uitgelichte trefwoorden. De waarheid ligt recht onder onze neus.

Nederland is van ons!

*disclaimer ik benoem medeactivisten in dit stuksoort, dit wil echter niet zeggen dat ze allemaal lid zijn van De Grauwe Eeuw


zaterdag 3 maart 2018

Belangrijkere zaken om je druk over te maken

Als antiracisme activist krijg je vaak te horen dat er wel belangrijkere zaken zijn om je mee bezig te houden. Dit is natuurlijk een drogreden bedoeld om te derailen want je kunt je voor meerdere zaken tegelijk sterk maken en wat voor de een onbelangrijk lijkt kan voor de ander zeer belangrijk zijn. Maar wat vinden mensen die zoiets zeggen dan wel belangrijke zaken? 

Ik denk dat ik het antwoord gevonden heb en het is naast amusant ook best treurig. Oordeel zelf. 


zaterdag 10 februari 2018

Nederland haat extremisten... kuch!

Een kleine greep uit de reacties die ik ontving naar aanleiding van de NSB leugens van de Telegraaf. Dit zijn dus de mensen die zich voeden door een open brief van "onze" premier en andere VVD'ers die ons als extremisten framen.

Ik heb ze per account in volgorde van ontvangst geplaatst en niks weggelaten. Er zitten dus iets mildere tussen, dit heb ik gedaan zodat je de verhouding kunt zien tussen extremisten en gewone mensen die zich lieten opnaaien. De berichten die De Grauwe Eeuw ontving verwerken we ook nog in een ander blog..

Leest u mee O.M.?