vrijdag 25 mei 2018

Wit onderwijst wit


Mensen die me een beetje geobserveerd hebben weten al vlug dat ik het niet mijn taak vind om witte mensen te onderwijzen in privileges en onderdrukking. Hoewel veel witte "antiracisten" in Nederland anders hierover denken, vind ik dat educatie aan witte mensen door witte mensen moet geschieden en dat is tevens ook de enige rol die ze kunnen vervullen in het antiracisme. 

Ik heb zelf al de nodige adviezen en educatie gegeven over hoe men kan strijden tegen racisme maar ik geef die adviezen vanuit een niet wit perspectief. Ik kan witte mensen daarom ook niet adviseren hoe ze met alle fragiliteit en andere witte mensen om moeten gaan. Hieronder staat een lijst met richtlijnen voor een wit persoon die tegen racisme wil strijden. De lijst werd me opgestuurd door iemand die het gehele plaatje over kolonialisme en racisme wel doorheeft, wat erg zelfdzaam is bij witte mensen. Ik heb gevraagd het te mogen gebruiken voor mijn blog en dat was o.k. Hen wilde geen credits, vandaar dat die ontbreken. 

Hopelijk heb je er wat aan.Antiracismeles van Witte Nederlandse Antiracist uit de VS.

Ik ben een witte Nederlandse antiracist in de VS. Als je als witte mens besluit een antiracist te zijn gaan er heel veel en vaak dingen mis, precies omdat je wit bent. Een lijst met richtlijnen voor jezelf is belangrijk. Ik hou al jaren lang zo'n lijst bij voor mezelf en refereer er vaak aan. De context van mijn verhaal is dat ik in Nederland als witte mens ben opgegroeid maar in de VS als antiracist ben opgevoed. In de VS heb ik geleerd dat witheid een sociale constructie is die mij geketend houdt en waartegen ik kan vechten.

1. VALSE NORM
Witheid is een valse norm gecreëerd uit machtsmisbruik. Als je als witte mens bent opgegroeid BEN JE MISVORMD naar deze valse norm. Er zijn geen “soorten” mensen, en geen “soort” mens of bijbehorende cultuur is beter dan een ander.  Witheid is dus onmenselijk en heeft in haar onmenselijkheid veel verwoest, culturen, de planeet en jouw eigen menselijkheid. Je moet je hier constant bewust van worden enje moet het  doorbreken. Ik gebruik trucjes. Train jezelf om de witte norm steeds overal te zien en te benoemen, bijvoorbeeld op een televisiescherm (“hier zijn 4 witte en 1 niet-witte mens, dit klopt niet”). Doe dit vaak zodat het normaal wordt. Doe het ook op je werk, in vergaderingen, wie spreekt, wie heeft macht. Langzaam voel je dat witheid niet meer vanzelfsprekend is. Dit is herstel van je menselijke geest. Tast de norm ook aan door jezelf met de Project Implicit IAT ras-test te trainen (https://implicit.harvard.edu/implicit/Study?tid=-1https://implicit.harvard.edu/implicit/Study?tid=-1). Je kunt je uitkomst veranderen. Zo bevorder je verder herstel van je menselijkheid. Het gewenste resultaat van je gevecht tegen je eigen witheid is NIET gelijkheid.

2. WIT-HAAT
Je gewenste resultaat bij het breken van je valse norm is dat je niet-witte mensen als positiever ziet dan witte mensen (bijvoorbeeld in de IAT, speel net zo lang en vaak tot dit werkt en blijft werken). Positieve discriminatie is je vriend. Vechten tegen witheid is vechten tegen een onmenselijk gebrek aan balans. Creëer balans door positief te discrimineren. Merk op als je eigen norm in je dagelijks leven verandert. De witte norm gaat langzaam weg. Vier het gevoel in jezelf dat je niet-witte mensen steeds mooier vindt en jezelf als witte mens steeds lelijker. Wees je ervan bewust dat veel mede-witten in je leven dit ongezonde zelf-haat vinden en jou daarom een extremist noemen. Vergeet je doel hierbij niet: wit-haat is je vriend omdat de witheid waarin je bent misvormd je vijand is. Je wilt daar van af. Wat mensen zelf-haat noemen is dus juist zelf-liefde, omdat witheid uit haat is geboren. Je witheid steeds lelijker vinden is dus herstel. Ervaar de blijdschap dat je dit kunt voelen.

3. VERWEND KIND
Wees je altijd bewust van je fragiliteit (white tears) en het feit dat je VEEL niet begrijpt. Je bent een verwend kind dat is verteld dat je groot en sterk bent. Dit is een leugen. De valse witte norm heeft je weinig weerbaar gemaakt, naïef en kwetsbaar, verkapt in arrogantie. Vecht hiertegen. Om als mens volwassen te worden moet je vechten tegen je witte verwende kind. Zie niet-witte mensen als de adults in the room. Hun woorden en gedachten over ras en ongelijkheid winnen het altijd van die van jou. Breek je misplaatste arrogantie af door je hier GOED over te voelen zoals een kind zich veilig voelt rond volwassenen. Als iemand jou een racist noemt, of je wijst op je witte privilege, of niet wil luisteren naar jouw uitleg, wees dan dankbaar. Deze persoon vecht mét jou, niet tegen jou, tegen je verwende kind, en helpt jou menselijk te worden. Zeg heel vaak dankjewel in jezelf. Dit bevordert herstel. Je voelt jezelf meer mens worden en je viert dit. Besef ook dat je als witte Nederlandse antiracist (in vergelijking met witte Amerikaanse antiracist) extra kinderlijk en verwend bent. Jouw thuis-cultuur heeft nog niet nagedacht over witheid. Wees dus ook naar witte Amerikaanse antiracisten nederig.

4. TWIJFEL
Twijfel als witte antiracist constant aan jezelf en je motiveringen. Ook je motiveringen zijn misvormd. Ga er bijvoorbeeld nooit van uit dat je antiracisme uit goedheid doet. Jij hebt niet geleerd wat dat betekent, omdat witheid slecht is. Als je fijne redder-gevoelens hebt dan zijn die wit en vecht je daartegen. Ze zijn dominantie en onderdeel van de valse norm. Jij bent geen redder. Jij bent een dader. Vraag niet-witte mensen ook niet om vergiffenis. Die drang is ook dominantie en onderdeel van de valse norm. Het maakt niet-witte mensen niets uit waarom jij strijd tegen racisme, zolang je het maar doet. Vraag hen niet om energie. Jouw herstel en het herstel van de menselijkheid moet vanuit jezelf en vanuit je witte medemens komen. Breng deze witte medemens ook aan het twijfelen. Twijfelen aan jezelf als witte mens is herstel.

5. ANGST
Ben je ervan bewust dat antiracisme-activisme tot angst leidt. Je bent niet gewend aan gevaar. Je hebt in relatieve veiligheid geleefd, bent nooit bang geweest over je identiteit in een solicitatiegesprek of bij het huren van een huis. Je identiteit als witte antiracist veroorzaakt een nieuw soort angst die kan verlammen. Bied hieraan tegenwicht in jezelf, op wát voor manier of met wát voor trucjes ook, want je antiracisme mag niet lijden. Karma of bijgeloof helpen mij als ik bang ben voor negatieve consequenties van mijn antiracisme. Als je het eng vindt naar een explosieve demostratie te gaan (want, je kinderen, of je baan of of of) vertel jezelf dan dat je vrienden respect voor  jou verliezen als je niet gaat, ook als dit niet waar is. Als je het eng vindt om iets antiracistisch te schrijven of onderwijzen, praat jezelf dan aan dat je kind aan kanker overlijdt als je het niet doet. Je hebt als witte antiracist een constante stok achter de deur nodig, omdat de status quo voor jou als witte mens prima is.
6. PASSIVITEIT
Besef dat witheid passiviteit is, want de status quo moet blijven bestaan voor wit machtsbehoud. Passiviteit neemt veel vormen aan. Afleiding is een zo’n vorm. Als je denkt dat je tegen klassenstrijd wilt vechten besef dan dat dit weer een manier is om niet over witheid na te denken, want witheid moet en zal onzichtbaar zijn. Vecht hiertegen en besef dat dit een levenslang gevecht is. Kijk ‘s ochtends in de spiegel. Als je nog steeds een witte mens ziet, of beter gezegd, een mens die jouw wereld als wit ziet (want wit-zijn kan veranderen, kijk maar naar joden), dan mag je vandaag niet passief zijn. Witte passiviteit is een aanval op je menselijkheid (in Holocaust-studies bystanding). Niet-witte mensen kunnen er nooit uitstappen, dus jij mag dat ook niet. Wees geen Anne-Fleur Dekker, or whatever her name is. Bouw wel veel rust in, maak met je geliefde veel grappen over je witheid, humor geeft rust. Niemand heeft iets aan jouw vermoeidheid.

7. WITTE KINDEREN
Voed je witte kinderen anti-wit op, vooral als ze extra privilege hebben als jongens en met economische zekerheid. Maak ze duidelijk dat anti-wit pro-mens is, dat ze van zichzelf houden als mens als ze tegen witheid vechten. Maak antiracisme normaal in gesprekken. Je witte kinderen zijn de volgende generatie. Hun cultuur zal anderen voorlopig blijven onderdrukken. Maak ze duidelijk hoe en wanneer dat gebeurt zodat ze het herkennen en ertegen kunnen vechten. Maak de kans zo klein mogelijk dat je kinderen zelf mensen gaan onderdrukken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten