vrijdag 30 maart 2018

Witte hobbyTrigger Warning: pedo culture*Voor ik tot kern van dit stuk over ga, schrijf ik eerst een introductie voor degenen die nog nooit een stuk van mijn hand gelezen hebben. De meesten weten namelijk dat ik voornamelijk over koloniale onderdrukkingen schrijf en hierover veel uitleg. Deze introductie heeft dan ook tot doel deze mensen niet eerst al mijn andere stukken te hoeven laten lezen maar ze toch een beknopte uitleg te geven over deze materie. Onder de trefwoorden die in grijs of oranje oplichten is nog meer informatie te vinden over zaken die ik benoem. Artikelen waar naar gelinkt worden zijn niet persé mijn mening.

Kolonialisme heeft gezorgd voor het wereldwijde economische systeem dat we kennen als kapitalisme. De VOC wordt met trots de eerste multinational genoemd die ook nog eens als eerste ter wereld met aandelen werkten. Via kolonialisme werd aan indigenous volken niet alleen kapitalisme opgedrongen maar ook alle normen die ervoor ontworpen waren om zoveel mogelijk macht en rijkdom te garanderen aan degenen die aan deze normen voldeden. Hieruit zijn de systematische onderdrukkingen als racisme, seksisme, genderisme, klassisme, heteroseksualisme, validisme, ageism en speciesism voortgekomen die vandaag de dag nog steeds zorgen voor een oneerlijke distributie van macht en welvaart. We noemen de criteria die bepalen of iemand onderdrukt wordt of privileges ontvangt ‘whiteness'. Deze onderdrukkingen zijn allemaal onderdrukkingen die witte onderdrukking dienen, we praten dus ook bij deze onderdrukkingen over ‘white dominance’ (white oppressorship/white supremacy). Dit wil overigens niet zeggen dat andere volken geen onderdrukking kenden, patriarchie en heteroseksualisme bijvoorbeeld kwamen in meerdere culturen van oudsher voor, maar het is Europees kolonialisme dat deze onderdrukkingen wereldwijd de 'default' maakt. Hieraan wil ik toevoegen dat biologisch racisme wel degelijk een uitvinding is van de witte Europeanen. Zij hebben als eerste via hun instituties en wetgeving “mensenrassen" gecreëerd en hebben vervolgens op basis van deze rassen slavernij en kolonialisme proberen te legitimeren.


Voor degenen die die tegen me willen zeggen dat niet alle Nederlanders/witte  mensen/Europeanen hetzelfde zijn: jullie kunnen hier mijn antwoord vinden. Dat systematische onderdrukkingen destructief zijn daarover kunnen we het vlug eens zijn, maar wanneer je de complexiteit van deze onderdrukkingen overziet dan pas begrijp je in hoeverre deze onderdrukkingen nog steeds dagelijks de levens van miljarden mensen beïnvloeden. Ik heb dan ook ontzettend veel ontzag voor hoe deze onderdrukkingen door de eeuwen geperfectioneerd zijn, ik durf zelfs zover te gaan dat ik dit koloniale systeem in al zijn (ik schrijf hier bewust dit gender) slechtheid de meest geslaagde creatie van de witte mens ooit vind. Een onderdrukking heeft daarom ook niets te maken met ziekte, intelligentie of aangeboren gedrag (hiermee criminaliseer je mensen die een geestestelijke, lichamelijke of intellectuele aandoening hebben) maar is het werk van uiterst uitgekookte, tot op het bot slechte mensen. Een onderdrukking is zo ontworpen dat het de meeste leden van de groepen die de privileges ontvangen totaal in het ongewisse laat over wat voor complexe systemen hun die privileges garanderen. Ook de onderdrukten die niet hierop gewezen zijn denken vaak dat de schuld bij hen zelf ligt en dat de onderdrukking in ieders bestwil is. Velen ontwikkelen dan ook een geïnternaliseerd beeld van zelfhaat (geïnternaliseerd racisme bijv.) en reproduceren vervolgens de systemen en machtsstructuren zelf.


Ondanks dat het ontzagwekkende systeem van onderdrukkingen de witte Europeaan verzekerd heeft van alle weelde en van een wereld waarin hen normen de standaard zijn, is hen tweede indrukwekkende "prestatie" misschien wel de collectieve ontkenning van dit alles. Iets wat zo overduidelijk aanwezig is en wat de overgrote meerderheid op deze planeet benadeelt, is op kundige wijze verdraaid, gepolijst, uitgewist of witgewassen. Neem bijvoorbeeld de definitie van racisme zoals die op school en eigenlijk door de gehele samenleving gebruikt wordt, deze definitie doet alsof racisme iets is waaraan iedereen zich schuldig kan maken en iets dat zich op individueel vlak manifesteert ipv dat het systematisch is. Of kijk naar hoe het Nederlands rechtssysteem geen definitie heeft voor racisme waardoor de schuldigen aan racisme ook niet vervolgd, dus niet gestraft, kunnen worden. Je kunt in Nederland niet eens aangifte doen voor racisme, zo racistisch is dit land. Alles is eraan gedaan om de bron van onderdrukkingen te beschermen, het lijkt daarom soms net alsof we in de 'twilight zone' leven en dat mensen die wel begrijpen hoe het werkt complottheoristen zijn. Ontkenning van onderdrukking is een zeer krachtige tool voor diezelfde onderdrukking. Politici, media, “wetenschappers", opiniemakers en sociale "intellectuelen" die vaak zelf profijt hebben van een onderdrukking doen allemaal een duit in het zakje om de slapende of onverschillige massa zand in de ogen te strooien. Wanneer ze al erkennen dat onderdrukking bestaat dan gebruiken ze de “omgekeerde onderdrukking” mythe waarmee ze doen alsof zij slachtoffer van onderdrukking zijn van hun slachtoffers en van degenen die hun privileges bekritiseren. Het spreekt voor zich dat met de onderdrukkingen ook de uitwassen van die onderdrukkingen ontkend worden. Om het rookgordijn nog effectiever te laten zijn zullen onderdrukkers zich zelfs voordoen alsof ze zich juist enorm inzetten om onderdrukking te bestrijden en om onderdrukten te beschermen. De Nederlandse grondwet is het meest bekende voorbeeld hiervan.


Geert Wilders aan hobbyen om nog witter te lijken.
De titel ‘witte hobby’ verwijst natuurlijk naar kindermisbruik waarin, niet verrassend, Nederland kampioen is. In Nederland heerst een
pedo culture die nog erger is dan die in de rest van samenleving. Nederland is daardoor aanvoerder op meerdere ernstige lijstjes. Ondanks dit kampioenschap dingt institutioneel en systematisch kindermisbruik mee met systematische onderdrukking in het algemeen voor de titel meest ontkende whiteness norm die er bestaat. Ondanks dat alle bewijs hiervoor overvloedig is, hiervan zal ik later voorbeelden geven. Maar eerst wil ik uitleggen wat bedoeld wordt met "institutioneel en systematisch kindermisbruik". Hoewel ik verder in deze tekst hiervoor de term pedo culture zal gebruiken is het wel belangrijk om te weten wat die term nou precies inhoudt. Pedo culture is de mindset die collectief heerst en tevens het gedeelte van de Europese cultuur waarover niet gesproken mag worden. Dit gedeelte zorgt ervoor dat kindermisbruik genormaliseerd wordt en kinderen geseksualiseerd worden. Dit klinkt heel schokkend en zelfs absurd omdat het zo fout en kwaadaardig is om kinderen te seksualiseren en om kindermisbruik te normaliseren maar iemand die erop geattendeerd is zal het direct herkennen. Een paar vragen beantwoorden helpt je ook al een eind op weg bij het herkennen van de pedo culture in jouw omgeving. Op hen zachts gezegd lijken het dubieuze vragen maar om te antwoorden moet je verplicht zaken waar je nooit op lette gaan analyseren, hierdoor zie je de dingen meestal in een ander perspectief en dat helpt weer om keuzes te maken. Stel jezelf deze vragen eens.
-Hoeveel pedo grapjes ken jij? Ik heb er al genoeg gehoord in mijn leven dus ik neem aan dat dat bij velen het geval zal zijn.
-Hoeveel mensen in jouw omgeving vinden dat een geslachtsdeel kaalgeschoren moet zijn?
-Hoeveel mannen reageren op een nieuwsbericht over een vrouwelijke docenten die seks heeft met een leerling van 15, 16 met een: "Ik wou dat ik zo'n juf had gehad"?
-Hoevaak reageren mensen met "wat moet zo'n kind ook zo laat/alleen/uitdagend gekleed op zo'n plek?" bij een bericht over bijv. een aanranding op straat van een kind.
-Hoeveel veroordeelde pedoseksuelen ken jij in je omgeving? En hoe verhoudt zich dit bij het aantal mensen dat als kind misbruikt is.?
Als je die niet of amper kent en je denkt dat dan mijn hele pedo culture verhaal onderuit haalt dan begrijp je het institutionele aspect niet. Wetgeving, sociale omgangsnormen, bureaucratie, richtlijnen overheidsbesluiten enz. worden allemaal ingezet om kindermisbruik te stimuleren en normaliseren. Je wilt natuurlijk voorbeelden maar die komen later in deze tekst.Kindermisbruik is overigens al eeuwen een onderdrukkingsmiddel van Europees kolonialisme. De eerst bekende keer in de geschiedenis dat kindermisbruik ten behoeve van Europees kolonialisme ingezet werd was al zeer vroeg na de eerste invasie door Columbus en het was ook diezelfde Columbus die dit deed. Toen Columbus tijdens zijn tweede reis, die als doel invasie en koloniseren had, ontdekte dat er in Amerika helemaal geen bergen met goud waren maakte hij de oorspronkelijke bewoners tot slaaf. Hij had namelijk aan de Spaanse koningin beloofd dat er goud in overvloed zou zijn. De meeste tot slaaf gemaakten werkten zich letterlijk dood in koper en goudmijnen maar hij maakte ook vrouwen tot seksslavinnen zodat zijn mannen “stoom konden afblazen" en het moraal hoog bleef. In zijn dagboek schrijft hij zelf dat “de meeste vraag was naar meisjes van 9 á 10 jaar oud". Kindermisbruik om het moreel van de kolonisator hoog te houden en om angst in te boezemen. Deze man wordt dus geëerd met straten, standbeelden, opgepoetste geschiedenis en zelfs een feestdag. Wanneer je aan kolonisten vertelt dat deze man zich naast volkerenmoord en slavernij ook aan kinderprostitutie schuldig maakte dan wordt dat afgedaan met “het gebeurde zo lang geleden". Vreemd, aangezien diezelfde lui een meer dan vijftien eeuwen oude overlevering over profeet Mohammed en zijn vrouw Aisha gebruiken om alle moslims van pedoseksualiteit te kunnen beschuldigen. Volgens deze overlevering zou Aisha 9 jaar zijn toen het echtpaar na het huwelijk dit huwelijk consumeerden. Dit wordt echter veelvuldig tegengesproken door de hadith doordat beschreven gebeurtenissen niet corresponderen met die leeftijd maar eerder uitwijzen dat Aisha tussen de 16 en 19 zou zijn. Sowieso vreemd dat racisten ineens dezelfde overleveringen, die ze anders sprookjes noemen, als “bewijs" voor een historische gebeurtenis aandragen maar het toont wel mooi de dubbele maat van racisten aan.
Calvin Klein advertentie uit 1995

Natuurlijk is een historisch gebeurtenis nog geen bewijs van pedo culture maar dit voorbeeld geeft al goed weer tot hoe ver deze mindset terug te leiden valt en hoe stoïcijns men hier tegenwoordig reageert op zulke misdaden. Ook kun je met een voorbeeld niet pedo culture aantonen want het speelt zich op alle aspecten van onze maatschappij af. Om
de witte hobby op het heden te kunnen betrekken hoeven we ook niet al te lang te zoeken, er zijn namelijk massa’s voorbeelden van hoe weinig Europeanen om kinderen geven. Zelfs wanneer het niet over seksueel misbruik van kinderen gaat hebben we in het westen een behoorlijk bedenkelijke kijk op hun opvoeding, en dan druk ik me met de woordkeuze ‘bedenkelijk' nogal voorzichtig uit. De grootste oorlog die Nederlanders op dit moment voeren lijkt wel die tegen antiracisme, neem het blackface- of het cowboys en indianen “debat". Het argument dat racistisch Nederland steeds weer inbrengt om dit racisme te verdedigen is dat het om “een kinderfeest” gaat. Hoe is dit een argument? Je geeft dus letterlijk toe dat je racistische stereotyperingen niet mag bekritiseren omdat deze er voor het vermaak van kinderen zijn? Elke opvoeder met moreel besef die zou kinderen juist willen behoeden voor enig blootstelling aan racisme. Zelfs al zou er twijfel over bestaan dan zou een fatsoenlijk opvoeder het zekere voor het onzekere nemen en stoppen met kinderen aan dit soort zaken bloot te stellen. Het meest kwalijke van alles is dat Nederlanders massa’s educatiemateriaal over het ontstaan en het doel van racistische stereotyperingen tot hun beschikking hebben, ze zouden dus moeten weten dat dit soort stereotyperingen bedoeld zijn om negatieve associaties in kinderen hun hoofd te prenten. Vooral omdat het over kinderen gaat zouden ze die informatie tenminste gelezen moeten hebben, toch? Het boeit dit volk echter geen ruk, het gaat ze namelijk niet over de kinderen maar ze zijn zo agressief omdat niet witte mensen hun niet mogen tegenspreken. Als het ze om de kinderen ging dan zorgden ze ervoor dat alle kinderen het leuk kunnen vinden, niet alleen de witte. Als ze om kinderen gaven maakten ze kinderen niet bang met leugens over het niet krijgen van cadeaus of chanteerden ze kinderen überhaupt niet. Als ze om kinderen gaven dan zetten ze die kinderen niet op schoot bij een wildvreemde vermomde man die nota bene als prototype kindermisbruiker vermomd is. Dan leerde je een kind dat er consent moet zijn voordat ze bij iemand op schoot gezet werden en goed voor alle mannen moeten oppassen. Maar goed, hetzelfde volk dwingt kinderen om kusjes te geven aan mensen wanneer ze dat helemaal niet willen. Hetzelfde volk pusht kinderen al vroeg in een klassieke genderrol waardoor "meisjes" al vroeg leren dienstbaar te zijn voor mannen en dat ze zich altijd moeten presenteren zoals mannen dat prettig vinden. Tegelijkertijd dwingt datzelfde volk "jongens" al in een rol waarin het uitbuiten en objectificeren van vrouwen centraal staat. Dit alles zegt mij dat kinderen net NIKS waard zijn in deze maatschappij. En dit zijn dan nog de kinderen die ze zogenaamd lief hebben. Kinderen hebben in onze samenleving geen enkele zeggenschap over hun eigen leven, ten minste de eerste 18 jaar van dat leven. Zaken die kinderen denken/zeggen/doen worden niet serieus genomen en de meest vreselijke dingen worden aan hun toegeschreven doordat deze dingen als “kinderachtig" worden bestempeld. Kinderen mogen niet eens zelf bepalen met welke identiteit ze door het leven willen gaan. Zo gaat deze maatschappij met kinderen om, ze gebruiken zelfs een onderdrukking (juvenile ageism) om te zorgen dat kinderen geen macht en/of rijkdom kunnen vergaren.


In de vorige alinea kwam al een voorbeeld van rape culture en pedo culture in onze samenleving aan bod. Ik zal hieronder nog wat voorbeelden plaatsen van pedo culture. Ik noemde al eerder dat Nederland kampioen is, de meeste voorbeelden zullen dus ook betrekking op Nederland hebben. Houd in je achterhoofd dat we van geïnstitutioneerde pedoculture spreken wanneer het gedrag of de acties van de instituten (regering, media, politie etc) dit misbruik of het klimaat waarin dit misbruik plaatsvindt mogelijk maken. Ik neem alvast afscheid van je want ik ga ervan uit dat je het einde van dit stuk niet eens gaat halen want zo ziet pedo culture er dus uit.

**Dit gedeelte blijf ik updaten omdat er zo veel voorbeelden binnenkwamen toen ik daarvoor een oproep plaatste.
-Daders van kindermisbruik zijn meestal mensen uit de directe omgeving van het kind. Daders zijn grotendeels gelegenheid misbruikers, en niet pedofiel, slechts zeven procent is daadwerkelijk pedofiel. Toch focust de maatschappij zich op veroordeelde pedoseksuelen en pedofielen ipv op de mindset die mannen kinderen uit hun omgeving doet misbruiken. Kinderen worden gewaarschuwd niet met vreemden te praten en bang gemaakt voor de kinderlokker in de bosjes. Hiermee derailt een hele samenleving van het daadwerkelijke probleem en dat is mannen in het algemeen en de maatschappij die hun indoctrineert tot kindermisbruikers. Pedobashen is niet alleen daarom verwerpelijk maar het maakt ook geen onderscheid tussen daadwerkelijke kinderverkrachters en mensen die geboren zijn met seksuele gevoelens voor kinderen. Deze laatste groep laat zich veelal behandelen hiervoor en leeft al met een stigma, ik kan me ook niet in hun hoofd verplaatsen maar ik weiger om mensen op grond van gedachten die uit een aangeboren iets ontstaan te veroordelen. Een pedofiel is niet vanzelfsprekend pedoseksueel en mannen die niet pedofiel zijn kunnen pedoseksueel zijn, zoals ik al schreef. Door dit niet te erkennen pakken we het probleem ook niet aan en blijven er dus kinderen onnodig slachtoffer worden. Moet je dan blij zijn met een veroordeelde pedoseksueel die naast je komt wonen? Natuurlijk niet. Maar van die persoon weet je het tenminste en die persoon wordt ook in de gaten gehouden, dat kun je over de gelegenheid misbruikers in je directe omgeving niet zeggen. Het is dus op zijn zachts gezegd hypocriet en onverstandig om je focus te leggen op je veroordeelde buurtgenoot.


-Nederland is de grootste host van kinderporno en kinderporno wordt dus het meest vanuit Nederland verspreid. Wanneer je dit benoemt dan komen Nederlanders al vlug met het excuus dat in Nederland het internetknooppunt ligt waar de informatiestroom Europa in en uit gaat maar in dat geval heeft Nederland een verantwoordelijkheid om juist meer werk te maken hiervan. Vooral nadat er in een jaar tijd meer dan een verdubbeling van meldingen over up en downloads van kinderporno. Ook kwam er nieuws dat 130 Nederlandse kinderen gered zijn na identificatie van kinderpornomateriaal. 130 kinderen is toch echt veel hoor in een jaar tijd. En hoeveel kinderen worden niet geeïdentificeerd? Wanneer de politie eenheden die kinderporno bestrijden aangeven dat de personeelsbezetting te klein is voor het aantal meldingen en wanneer ze om meer geld en opsporingsambtenaren vragen krijgen die steevast nul op het rekest. Nederland kan ook verantwoording nemen en de keiharde strijd aangaan tegen kinderporno er worden miljarden besteed aan mislukte ICT projecten maar voor kinderen gaat de regering op hen beurs zitten. Hoe institutioneel wil je het hebben?

-Het grootste opgerolde kinderpornonetwerk ter wereld werden overigens door o.a. Nederlanders gerund. Ik schrok overigens van het aantal artikelen wat verschenen toen ik "Nederlander veroordeeld kinderporno" in Google zocht

-Veel mensen die kinderporno produceerden werden niet vervolgd of bestraft vanwege ondercapaciteit. Van de tienduizenden meldingen worden er rond de vierhonderd een rechtzaak. Politie houdt zich massaal bezig met intimidatie en pesterijen om bonnenquota te halen maar extra personeel voor de bestrijding van kinderporno is niet mogelijk. Hoezo pedo culture?

Maar ondercapaciteit is niet de enige reden. Zo zijn er mensen bij het O.M. die bepalen welke zaken prioriteit hebben. Ik las met verbazing hoe dit soort besluiten tot stand komen en hoe hulpverlening voor daders meer prioriteit krijgt dan gerechtigheid voor de slachtoffers.

-Nederlandse politiek en politie waren jarenlang op de hoogte van kinderprostitutie in Amsterdam in de jaren 80 en 90 maar deden niets.-Nederlandse politiek stagneert onderzoeken naar pedonetwerken om ambtenaren uit de wind te houden met als het meest bekende voorbeeld Fred Teeven die weigerde onder ede te verklaren over Demmnik. Overigens week zijn verklaring af van wat anderen verklaarden. De hele zaak Demmink zit vol voorbeelden van mensen die reputatie belangrijker vinden dan onderzoeken naar een kinderprostitutie netwerk. Het hele onderzoek zou er niet eens geweest zijn als de rechter justitie (VVD) niet daartoe gedwongen had. En dan is er nog het voorbeeld van Officier van Justitie Tonino, die zijn pc weggooide langs de straat. Iemand die dit zag bracht de pc naar Peter R. De Vries die de pc liet onderzoeken. Ondanks de aangetroffen kinderporno is Tonimo nooit vervolgd wegens "onvoldoende bewijs".

-In Nederland krijgen veroordeelde pedoseksuelen blijkbaar makkelijk de gelegenheid tot recidive. Enkele van de meest grootschalige kindermisbruikschandalen konden gebeuren terwijl de verdachte al in beeld was als kindermisbruiker, neem zaken als die van Benno L en Robert M. Regelgeving, controle, registratie etc zijn dus niet naar behoren effectief? In het geval van Robert M. worden de aan hem opgelegde restricties in elk geval niet heel serieus genomen.
-Nederlandse t.v. normaliseerde/gedoogde pedoseksualiteit. Zo is er het voorbeeld van het bovenstaande filmpje van "Keesje" bij de Schreeuw van de Leeuw, wat tegenwoordig gelegitimeerd wordt als "sketch". Een ander voorbeeld is de scene uit Paul Verhoevens "Schatjes" waarin een expliciete scene zit waarin een minderjarige seks heeft.


-Nederland kent pas een algeheel verbod op pedoseksualiteit vanaf 2002. Hiervoor was er wel wetgeving maar die gedoogde veel gevallen. Ook is er vaker een leeftijdsgrens aangepast in het wetboek van strafrecht. Opvallend is ook dat veel anti-pedowetten gekoppeld waren aan homoseksualiteit.


-In de jaren 70 werd pedoseksualiteit beschouwd als progressief voor de seksuele ontwikkeling van een kind gevonden. PvdA-politicus Edward Brongersma pleitte zelfs voor openlijke pedofiele relaties. Ik hoor je al denken "48 jaar geleden dus" maar de mensen die toen deze rotzooi meekregen zijn tegenwoordig de reclamemakers, opiniemakers en ook de pedoseksuelen. 

-Popuaire pornoblaadjes als Lolita, stonden in de jaren 70 en 80 vol met kinderpornografie

-In de Nederland konden geestelijken van de katholieke kerk zich ongestraft en massaal vergrijpen aan kinderen. Ook bij jehova’s getuigen gebeurde dit op grote schaal. Kinderen werden bij signalen hierover niet geloofd of kregen zelf de schuld. Niet alleen in Nederland maakten geestelijken van de katholieke kerk zich schuldig aan kindermisbruik, wereldwijd betaalt de kerk vele miljoenen uit aan schadevergoedingen. Tegelijkertijd verklaarde de Paus in een bezoek aan Chili jl, naar aanleiding van een groot misbruikschandaal waarin een bepaalde priester, Fernando Karadima de hoofdrol speelde, dat hij slachtoffers van de betreffende priester niet geloofde tot hij onomstotelijk bewijs zou zien. Dit verklaarde hij terwijl zelfs een rechter
liet weten

geen enkele twijfel bestaat over de schuld van de priester. (Niet dat ik een rechter zie als legitieme autoriteit, maar het is tekenend voor de situatie). Recentelijk werd ook kardinaal Bernard Law die priesters die beschuldigd werden van kindermisbruik beschermde werd na zijn overlijden gewoon bijgezet in de St Pieter van het Vaticaan. De katholiek kerk heeft dus niets geleerd.

-Onwijs veel Nederlandse mannen op datingsites benaderen minderjarigen voor betaalde seks. Blijkt uit een onderzoek met een zeven nepprofielen van minderjarigen.


-VN soldaten in Haïti chanteren kinderen die ze moeten beschermen voor seks. Hetzelfde gebeurde in de Centraal Afrikaanse republiek, Sudan en Kosovo in totaal zijn alleen al in de laatste 12 jaar al meer dan 2000 aanklachten. Uit Congo kwamen de verreweg de meeste aanklachten (700).


-Diverse grote hulporganisaties maakten zich schuldig aan kindermisbruik. Bij Oxfam Novib hielden medewerkers seksfeesten in o.a. Haïti. Oxam Movib was op de hoogte van het misbruik en was dat al eerder toen een van de medewerkers vergelijkbare feesten hield in CAR. Oxfam Nederland heeft dit ook geweten en het gewoon onder het tapijt geveegd. In totaal zijn er 23 organisaties betrokken geweest bij dit soort feesten in Haïti. Ook Plan en Artsen zonder grenzen gaven aan dat medereerkers van die organisaties zich schuldig hebben gemaakt aan misbruik of seksueel geweld.-Tienduizenden vluchtelingen kinderen zijn in Europa vermist en verdwenen in de Europese kinderseks industrie volgens interpol.


-Kinderen worden geseksualiseerd door de mode industrie. Meisjes van veertien lopen bijv. op de catwalk maar ook zijn de westerse “schoonheids" normen gebaseerd op kinderen (haarloze geslachtsdelen bijv) ook wordt maagd zijn geseksualiseerd.

-Er staat al tien jaar een handboek voor kindermisbruik online en Nederland heeft nooit actie ondernomen om het bezit of uploaden strafbaar te maken. Slechts nu het in de media voor oproering zorgde komen er geluiden over een verbod uit de tweede kamer.


-Kindersekstoerisme draait bijna volledig op witte mannen die dankzij hun paspoort (visum) en geld de mogelijkheden hebbenhebbenom om dit soort reizen te maken en zo thuis niet kans lopen gepakt te worden. Dit klopt ook met wat organisaties tegen kinderprostitutie concluderen. De gemiddelde sekstoerist is een witte man van middelbare leeftijd uit Europa of Noord Amerika. Naast de kindersekstoerist, die dus bewust op zoek gaat naar kinderen om te misbruiken, zijn er nog veel meer toeristen die niet op zoek zijn naar seks met kinderen maar tegen de gelegenheid aanlopen en er dus gebruik van maken. Dat deze mannen dit doen zegt al veel over hoe deze mannen zijn vergiftigd met pedo culture.
-Meest gezochte porno op pornosite's zeggen ook veel.

-10 jarige Brooke Shields stond naakt in de playboy.
Etc.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten