zaterdag 10 maart 2018

Vijand van de staat


Cel in arrestantencomplex te Houten

Al die witte politieke partijen die zich nu zo stevig in aan het zetten zijn tegen politieke partijen als DENK, Nida, Partij van de Eenheid, Bij1 etc en die activisten als ons (De Grauwe Eeuw) proberen te criminaliseren op grond van frames en leugens (al dan niet met hulp van andere activisten), proberen ons keihard uit te sluiten van deelname in ons eigen land en van onze burgerrechten.

Je mag de misdaden die zij tot op de dag van vandaag doen tegen onze sociale constructies niet benoemen want dan zal je de ware woede van de witte dominantie voelen. Bij elke antiracisme actie kregen mijn medeactivisten en ik duizenden doodsverwensingen naar ons hoofd geslingerd, kregen we van nog vele malen meer mensen te horen dat we moesten "oprotten naar ons eigen land", en laten we het onmeetbare aantal racistische reacties jegens ons en de bedreigingen tot de zelfs fysieke aanvallen aan ons huisadres niet onbenoemd laten. Dezelfde politieke partijen die ons criminaliseren voeden deze haat met hun leugens, hun onverschilligheid en hun filmpjes als die van de VVD over hoe je geen racist ben als je Sinterklaas viert en interviews als die van CDA staatssecretaris Knops. Waar politiek ons zou moeten beschermen bij het uitoefenen van onze burgerrechten en tegen discriminatie vanuit diezelfde politiek maken zij ons vogelvrij. Smoesjes als "onze toon is niet de juiste", of "jullie creëren geen support" zijn de meest gehoorde. Alsof wij niet alle recht hebben om kwaad te zijn en alsof om racisme te stoppen wij goedkeuring nodig hebben, dit is gewoon pure emotionele chantage.

Politiek is langzaam maar zeker dit land in een politiestaat aan het veranderen waar ze de grip op burgers verstevigen, en niet witte mensen zijn de eerste die dat voelen, onder hun de activisten die vooraan strijden. Het gevolg is dat politie ongestraft mag moorden, Rishi, Mitch, Mitchell en nog vele meer blijven hierdoor ongewroken. Wanneer een bevolkingsgroep die in opstand komt na jarenlange intimidatie, racistisch politiegeweld en etnisch profileren wordt deze groep gecriminaliseerd tot relschoppers. De opstand in de Schilderswijk is hiervan een goed voorbeeld. Agenten daarentegen komen weg met een straf die alleen als minachting naar hun slachtoffers gezien kan worden, ze worden met anonimiteit beschermd en zelfs als duidelijk is dat de rechtzaak en het onderzoek gemanipuleerd wordt gaan rechters in die manipulatie mee.De rechtspraak in deze rechtstaat is evengoed een giller, tenminste dat zou het zijn wanneer wij niet de dupe ervan waren. Zo hebben activisten bijvoorbeeld maanden vastgezeten op verdenking van het starten van de opstand tegen racistisch politiegeweld en intimidatie in de Schilderswijk, maar zijn de agenten die hieraan schuldig zijn al bestraft? Nee, de politie intimidatie gaat gewoon door. Ook jegens mij en mijn medeactivisten is er een intimidatie campagne bezig. Het begon twee jaar geleden met politie die in 'full armor' en zwaar bewapend bij enkelen van ons binnen kwamen en, terwijl ze een hand op hun dienstwapen hadden, ons sommeerden om te stoppen met onze activiteiten en onze social media accounts te wissen. (Wij hebben de dag erna allemaal meer accounts aangemaakt omdat wij weigeren ons te laten intimideren). Ook worden we zeer frequent lastig gevallen door wijkagenten die zelfs eerlijk toegeven dat ze gestuurd zijn voor het vergaren van informatie. Bij mij vliegt overal waar ik kom een politiehelikopter over en niet een keer maar ik heb filmpjes gepubliceerd waarin je ziet dat deze wel dertien rondjes boven mijn huis maakt en me gewoon volgt.


Ook is er die zogenaamde "Sinterklaasbedreiging" die racisten hebben verspreid maar waarvan jusititie tot op de dag van vandaag niet eens weet waar die comment stond. Deze was namelijk niet op mijn eigen tijdlijn en deze was niet dezelfde dag verwijderd. Ze hebben me tijdens het uitlaten van de hond met zeker 10 agenten "Hollywoodstyle" aangehouden. Alles was ingezet; van stillen te voet, een stille op een scooter, meerdere politieauto's, stillenauto's enz. Deze popo hebben uren staan wachten dus tel zelf het kostenplaatje van deze actie maar uit. Hetgene waarvoor ze me aanhielden was bedreigen via social media, hiervoor krijg je gewoonlijk een brief thuis met een uitnodiging voor verhoor. Maar als het OM je wilt intimideren dan gaan ze de grenzen opzoeken. Ze hebben me "terroristenstyle" vervoerd en vijf dagen gegijzeld, normaal is voorarrest max drie dagen maar ze hielden me na twee dagen nogmaals aan in de cel voor hetzelfde vergrijp, alleen nu een ander regiokorps. Ze hebben mijn verhoren in stukken geknipt om me zo lang mogelijk binnen te houden en bij mijn voorlaatste verhoor kreeg ik met een racist te maken en heb ik geweigerd om mee te werken. Mijn hele gijzeling hebben ze met mijn eten lopen klooien door me gewoon geen veganistisch eten te geven (in Den Haag kreeg ik dat overigens bij het avondeten wel, dit was 2dgn). Ik had me vanaf moment 1 voorgenomen om me niet te laten kennen en heb dus met mijn beste humeur die vijf dagen uitgezeten (veel geslapen want de boeken waren vooral christelijk of pro Israël) en heb als  statement dat ze me toch niet intimideerden elke mogelijkheid om te luchten geweigerd. Overigens maakte ik me wel zorgen bij overplaatsing naar Den Haag omdat daar niet witte mensen doodgaan in de cel, hoewel in Houten recentelijk ook een man is doodgeslagen in de cel. De laatste mogelijkheid om te luchten nam ik wel aan en toen moest ik luchten met lui die zaten voor bijv het in brand willen steken van een moskee. Ik had een De Grauwe Eeuw shirt aan dus je kunt je wel indenken dat dit best komisch was, maar het had ook anders kunnen uitpakken. Ik ben overigens niet de enige waarop een klopjacht gaande was, nog twee activisten zijn hiervoor in gijzeling genomen. Beide activisten hadden hier niets mee te maken, toevallig verspreiden ze alleen dezelfde boodschappen over Nederlandse misdaden.Om even de dubbele maat aan te tonen: enkele dagen na mijn vrijlating was er een man die Sylvana Simons bedreigde en haar huisadres en al noemde. Deze man stond na aanhouding dezelfde dag alweer buiten. Ik maakte een grap waarvan politie en OM tot vandaag de dag niet weten waar die geplaatst is en kreeg de behandeling van hierboven. Dubbel wit privilege toont popo en OM door de verdachten anders te behandelen maar ook door de ernst bij de slachtoffers met een andere maat te meten. Zet een fictief figuur naast een aspirant politicus (en zowat de meest gehate zwarte vrouw van het land) en kijk hoe ernstig dit gezien wordt door justitie. Mijn mede activisten en ik hebben geen noemenswaardig strafblad. Ik persoonlijk heb een veroordeling voor kraken en enkele activisme gerelateerde zaken waar ik een Proces verbaal en boete voor heb gekregen, denk dan aan bijv. het betreden van privéterrein voor een bannerdrop. Toch doen politici, media en zelfs medeactivisten alsof wij gewelddadig zijn, terroristen zelfs. (Die activisten huilen trouwens zelf keihard dat zij gecriminaliseerd worden maar plaatsen in diezelfde statussen waarin ze hierover huilen wel dezelfde frames jegens ons als raciststisch Telegraaf plaatst, ze doen dit omdat wij hun op hun homohaat, vrouwenhaat, validisme etc aanspraken. Deze activisten helpen via het framen van ons mee aan het criminaliseren van hunzelf. Maar dit alles terzijde.)

Waarom doen politici en media dit?

Voor ons is er geen twijfel mogelijk. Wij vormen een gevaar omdat wij dingen benoemen die de staat krampachtig verborgen heeft gehouden. Zo zijn er een aantal zaken die de massa niet mag weten die wij continu hardop uitspreken.

-Wist jij bevoorbeeld dat de staat een onderzoek doet naar de "oorlogsmisdaden van Nederland en tijdens de Bersiap" tijdens de dekolonisatie van Nederlands Indië?
Bij dit onderzoek wordt de focus dus ook gelegd op het geweld wat de inwoners van de archipel gebruikten tegen de Nederlandse bezetters. Deze bezetters die al 350 jaar delen van dat gebied terroriseerden en plunderden deden dit eerst onder de vlag van de VOC en de laatste 150 jaar pleegden ze nog meer invasies en volkerenmoorden op volken in de gehele archipel onder de Nederlandse vlag (zoals de Atjeh oorlog de langstdurende oorlog in de geschiedenis van Nederland als koninkrijk, een oorlog die minstens 100.000 moslims het leven kostte en die ze startten tijdens ramadan).
Het geweld wat de gekoloniseerden gebruikten om vrij te raken van onderdrukking en wordt dus gelijk gesteld aan het geweld wat Nederland gebruikte bij hun invasies en dus om te kunnen bezetten. Het is alsof de Duitsers een onderzoek doen naar het geweld van de SS en gelijk alle geweld vanuit het verzet onderzoeken en als even kwalijk presenteren.

Deze onderzoeken worden trouwens gedaan door o.a. het NIOD en het KITLV een overheidsinstituut wat in rechtzaken als die tegen de staat inzake de weduwen van Sulawesi/Rawagede getuigt voor de staat. Behoorlijke belangenverstengelingen dachten wij zo.

-Wisten jullie dat Nederland tot op heden de  soevereiniteit van Indonesië officieel erkent vanaf 27 december 1949 in plaats van de 17 augustus 1945, de dag dat Sukarno de onafhankelijkheid uitriep? De staat erkent deze laatste datum alleen "de facto" wat zoveel betekent als herroepelijk, dus niet staatsrechtelijk. Wat velen niet beseffen is dat doordat deze soevereiniteit alleen "de facto" wordt erkend dat Nederland dus een burgeroorlog heeft gevoerd daar en dat ze 150.000 Nederlandse onderdanen hebben vermoord daar. Van de zaken die gevoerd zijn waarin Jeffry Pondaag met Comité Nederlandse Ereschulden KUKB bemiddelde waren ALLE slachtoffers moslim. Sterker nog de tweede politionele actie op Sulawesi (destijds Celebes), het eiland van mijn volk, begon tijdens ramadan. Van deze slachtoffers wordt er dus geen enkele herdacht tijdens 4 mei. De oorlogsmisdadigers die hun vermoorden krijgen overigens wel een plek tijdens dodenherdenking en hebben zelfs hun eigen monument in Roermond waar zij ook elk jaar herdacht worden. Generaal Spoor de grootste oorlogsmisdadiger uit de recente Nederlandse geschiedenis heeft zelfs zijn eigen buste daar. Dit is o.a. waarom wij #geen4meivoormij in het leven hebben geroepen.
Het niet erkennen van de soevereiniteit is om meerdere redenen van belang voor Nederland. Een van de redenen is omdat ze anders een soeverein land hadden aangevallen en dus een oorlogshandeling is. Het andere is natuurlijk geld. Nederland wordt direct verantwoordelijk voor veel moorden die gepleegd zijn en Nederland moet ook een heleboel geld terugbetalen. Nu komen we gelijk bij ons volgend punt maar ik wil toch nog even vermelden dat Nederland, centrum van de internationale rechtspraak, als enige land een wet heeft aangenomen die stelt dat oorlogsmisdaden en andere misdaden tegen de menselijkheid als bijv. genocide verjaren Nederland heeft zichzelf dus al ingedekt tegen vervolging voor koloniale misdaden want het Nederlands recht "overruled in deze het internationale recht. Dit land wijst dus vanuit het "vredespaleis" in Den Haag met het vingertje naar andere landen maar neemt zelf geen verantwoording voor oorlogsmisdaden en volkerenmoorden als die wat ze zelf pleegden in de periode tussen '47 en einde '49.

-Ik noemde net al geld als reden dat Nederland de soevereiniteit van Indonesië officieel pas erkent vanaf 27 december 1949. Maar wist je dat wanneer Nederland 17 augustus 1945 zou aanhouden hen vele miljarden zoud moeten terugbetalen aan Indonesië. Ze hebben namelijk tijdens de ronde tafel conferentie, waarin onderhandeld werd over de onafhankelijkheid van Indonesië, 4,5 miljard afgeperst van Indonesië in ruil voor die onafhankelijkheid. Wat ze deden was dat ze Indonesië lieten opdraaien voor de schulden die de koloniale regering had bij landen als de V.S. (dit is natuurlijk een kolonie en geen legitiem land) en G.B. ook moest Indonesië opdraaien voor verloren winst en investeringen. Nederland wou eigenlijk 6,5 miljard hebben want de kosten voor de oorlog, die 150.000 onderdanen het leven kostte, waren geschat op 2 mrd. Indonesië moest de kosten die Nederland maakte om Indonesië (of vanuit Nederlands staatsrechtelijk oogpunt Nederlands Indië) te herbezetten betalen. De bemiddelaar uit de V.S. stak hiervoor echter een stokje. In het collectieve geheugen staat dat Indonesië nooit betaald heeft maar meerdere historici claimen dat Indonesië alles netjes op tijd betaalde tot 1956 toen het conflict over het huidige West Papua zo hoog opliep dat Indonesië stopte met het nakomen van de RTC verdragen. Indonesië had toen al 3,8 miljard betaald. Dit bedrag was even hoog als het gehele geleende bedrag van de "Marshallhulp". Nederland is dus niet opgebouwd door het geld van de Marshallhulp maar door het geld wat ze van Indonesië afperstte en waarover ze tot op de dag van vandaag liegt dat het betaald is. Nederland industrialiseerde ontzettend vlug terwijl het land een enorme staatsschuldvan 23,6 mrd had in 1945 en terwijl een van hen belangrijkste inkomenspost die goed was voor 13% BPN, Nederlands Indië, verdwenen was. Het werd het wonder van Nederland genoemd in Europa. Ja ja .. het wonder.

In 1966 heeft Nederland met de regering van Suharto opnieuw over dit bedrag onderhandeld en uit het traktaat van Wassenaar kwam dat Indonesië nog maar 650 miljoen van de 4,5 mrd moest betalen. Toevallig net het bedrag wat overbleef in 1956. Minster Luns verklaarde dat het Nederlandse Edelmoedigheid was dat Nederland van de schuld van Indonesië de rest kwijtschold. Geloven jullie dat Nederland 3,8 miljard weggeeft? Wij zijn aan het graven in het nationaal archief om het bewijs te vinden. Echter is dit een enorme klus want de aanknopingspunten die we hadden zijn niet compleet. Dit kan dus nog jaren duren, als het al in het archief ligt.  Maar meerder historici zeggen het gezien te hebben maar hebben er alleen niets mee gedaan. Na het afbetalen van de 650 miljoen ontstond er een golf van verontwaardiging onder de Nederlandse bevolking en Nederland heeft in 2004 een rapport laten schrijven over de Indonesische schulden. Het rapport is een schaamteloos stukje witwassen en toont mij dat Nederland nog steeds bewust het verleden uitwist en uitstekend op de hoogte is van de betekenis van die 4,5 mrd, oordeel zelf.

Nederland is dus bezig met een klopjacht op activisten die dit bekend willen maken. Het is zo ernstig dat ik hier wil benadrukken dat ik niet aan een depressie lijdt, geen suïcide gevoelens heb, NOOIT me zal verzetten bij een aanhouding en erg veilig leef en voorzichtig ben. Mocht ik onder verdachte omstandigheden doodgaan of verdwijnen dan trap er niet in en zorg dat er in deze richting gekeken wordt.Wat houdt dit concreet in? Nederlanders verguizen moslims terwijl het afpersen van moslims dit land een van de rijkste ter wereld heeft gemaakt. Alles wat dit land aan luxe heeft direct of indirect betaald met geld van moslims uit Indonesië. Nederland was een grote modder shithole geweest zonder hen kolonies en zonder de gratis arbeid die onze voorouders voor hen verrichten, maar toch zijn wij de tweederangs burgers. Nederland is bang dat wij hier achter komen en massaal ons deel opeisen terwijl wij alleen maar gelijkwaardigheid willen en dat onze voorouders in ere hersteld worden doordat eindelijk de echte verhalen verteld gaan worden. Dit is al reden om ons tot terrorist te framen daarom is het van belang dat ALLE inwoners van dit land en vooral de kinderen van kolonialisme de waarheid weten.

Lees alle info en oordeel zelf, verspreid het zoveel je kan. Het is namelijk geen complotdenken het is namelijk allemaal te bewijzen en de info heb ik verwerkt onder de in grijs of oranje uitgelichte trefwoorden. De waarheid ligt recht onder onze neus.

Nederland is van ons!

*disclaimer ik benoem medeactivisten in dit stuk, dit wil echter niet zeggen dat ze allemaal lid zijn van De Grauwe Eeuw


Geen opmerkingen:

Een reactie posten