zondag 9 april 2017

Politie de slavenhaler


De schaamteloze ontwikkelingen in de rechtzaak over de moord op Mitch Henriquez tonen aan dat de Nederlandse Staat een hoop te verliezen heeft bij een veroordeling van de agenten. Je zou je kunnen afvragen waarom ze zo ver gaan zelfs nu alles wat ze doen onder een vergrootglas ligt. Ik stel die vraag al lang niet meer want ik weet waarom ze dit doen. Dit heeft alles te maken met het handhaven en verdedigen van het systeem van segregatie en slavernij dat Nederland geperfectioneerd heeft zodat het op een sociaal en progressief beleid lijkt. Ik ga je uitleggen waarom ik hiervan overtuigd ben.

Popo zou je beste vriend, de hulpverlener, zijn die criminelen vangt en aan waarheidsvinding doet. De witte massa en de huisslaven slikken dit als zoete koek en verdedigen fel hun beoogde beste vriend, de hulpverlener. Racisten vormen hierin natuurlijk de voorhoede, met pseudo wetenschap en valse feiten proberen ze aan te tonen dat politie terecht handelt want tenslotte is 62 % van de gedetineerden niet wit dus niet witte mensen zijn veel crimineler volgens hun.

De mythe dat criminaliteit samenhangt met etniciteit is een van de belangrijkste factoren in dit hele verhaal en wordt zorgvuldig gevoed door bijvoorbeeld politici die zeggen dat agenten niet voor niets etnisch profileren. Ook programma's als opsporing verzocht waarin de nadruk wordt gelegd op de kleine criminaliteit door veelal niet witte mensen voeden deze mythe en moedigen white snitching aan. White snitching voedt de argwaan van de witte burger en bevordert het gevoel dat de staat en het rechtsysteem "goed" is en door white snitching worden de racistische vooroordelen over niet witte mensen die witte mensen al hebben bevestigd. Dat zij white snitchen op basis van de aangeleerde etnische profilering juist als gevolg van programma's als opsporing verzocht, dat zelfs door Amnesty op het matje geroepen werd, blijft veelal onbemerkt.Georganiseerde, grootschalige en internationale criminaliteit door witte mensen/bedrijven blijft meestal onbestraft, onderbelicht en vooral onbenoemd. Grootschalige kinderseks-industrieën, volkerenmoord, miljardenfraude, ecologische misdaden en financiële afpersing van gehele bevolkingsgroepen mogen nooit aan een wit persoon gelinkt worden want dan "praat je in kleur" en dan wordt die andere mythe; reverse racism van stal gehaald. Dat deze zaken overduidelijk gedaan worden door de witte sociale constructie geeft ons nog geen recht van spreken.

De extreem scheve verhoudingen in gevangenissen hebben te maken met een racistisch systeem dat via de instituten die gaan over onderwijs, werkgelegenheid en rechtspraak opereert. Dit wordt door de racistische voorhoede nooit vermeld en zelfs ontkend ondanks een overvloed aan bewijs. Door niet witte mensen te benadelen via onderwijs en werkgelegenheid behoren ze veelal tot de laagste inkomensgroepen en laten vele onderzoeken nou net uitwijzen dat deze groep vaker terugvalt op kleine criminaliteit. Dus niet etniciteit maar inkomen als ook je vriendenkring (Pdf) verhogen de kans op crimineel gedrag. En laat nou niet witte mensen vaker werkloos zijn door dat racisme op de arbeidsmarkt. Politie en rechters maken het cirkeltje rond door middel van etnische profilering en zwaardere straffen uit te delen aan niet witte mensen. Die scheve verhoudingen in de gevangenissen grijpen politie en rechters vervolgens weer aan om hun racistische gedrag glad te strijken, de cijfers spreken ten slotte voor zich.

Politie en rechters doen dit niet voor niks, racisme is er om kapitalisme te beschermen en politie is er om staat en (winsten van) bedrijven te garanderen. Politie en rechters leveren op deze manier slaven voor In-Made, de slavernij afdeling van Dienst Justitiële inrichtingen, dat in 2015 € 5,3 miljoen winst maakte. Gedetineerden worden verplicht te werken tijdens hun detentie, ze doen dit voor het extreem lage salaris van minimaal € 0.76 tot € 1,52 per uur. Zo'n extreem laag salaris kan als niets anders dan uitbuiting beschreven worden en is daarom aantrekkelijk voor het bedrijfsleven. Bedrijven als Ikea, Bison, maar ook het Rode Kruis en zelfs ministeries maken gebruik van deze slavernij. Gedetineerden maken tevens bedden, deuren etc. voor penitentaire intrichtingen waarmee ze deze veel geld besparen. De verplichte arbeid wordt verkocht als "voorbereiding op hun reclassering" zodat ze na hun detentie makkelijker werk vinden.

Die voorbereiding op hun reclassering is voor niet witte mensen natuurlijk onzin aangezien in Nederland 49,5 % van de niet Europeanen geen baan heeft (cijfers uit 2015 rapport Eurostat en Oeso) door het racisme op de arbeidsmarkt. De cijfers voor niet witte mensen uit deze groep zijn nog schrijnender. Alleen Zweden had een hogere werkloosheid onder niet witte mensen maar die vangen ook veel meer vluchtelingen op, een groep waarin de werkloosheid altijd al hoog is. Sowieso is het voor ex-gedetineerden lastiger om werk te vinden en ook hier is er weer een verschil tussen witte en niet witte mensen.
Ook taakstraffen zijn niks anders dan verkapte slavernij. Overheid mag dan geen oneerlijke concurrentie zijn van bedrijven maar toch hoeft een overheid geen bedrijven in te huren voor het werk dat veroordeelden doen.Niet alleen jaagt de politie op niet witte mensen voor hun slavernij, ook witte mensen uit de lagere inkomensgroepen maken kans om een In-Made slaaf te worden. Dankzij wet Mulder kan politie je namelijk tot drie keer toe oppakken en in gijzeling nemen voor bijv. openstaande boetes. Maar ook in dit geval door het etnisch profileren waar politie Nederland zich schuldig aan maakt zijn hier sneller niet-witte mensen slachtoffer van. Ook via 'verplicht vrijwilligerswerk' voor uitkeringsgerechtigden maakt de staat zich schuldig aan slavernij, ook hier zijn veelal niet witte mensen en mensen met lage inkomens slachtoffer en ook hier profiteren bedrijven weer flink. Dit laatste staat echter los van waarvoor de politie beschermd wordt.

Een andere reden waarom politie beschermd dient te worden is omdat Nederland langzaam maar zeker in een politiestaat aan het veranderen is. Politie krijgt onwijs veel vrijheden in hun repressieve opsporings en "preventie methoden". Dit alles wordt bereikt door de bevolking angst voor terrorisme in te boezemen. Veroordeelde politieagenten, die sowieso al minder zwaar gestraft worden, zullen weerstand tegen deze vrijheden oproepen en spreken politie als 'beschermer' tegen. Hiervoor gaat de staat zo ver dat leden van een korps Den Haag die zich schuldig maken aan racistisch geweld jegens niet witte mensen, schendingen van mensenrechten plus het beïnvloeden van een onderzoek naar die schendingen, liegen over moord, familie van hun moordslachtoffers intimideren, tijdens een herdenking voor hem beschermen met anonimiteit in en belonen met een license to kill.

Politie is geen hulpverlening, noch je beste vriend. Politie is naar jou op jacht om je tot slaaf te maken. Pas op voor politie de slavenhaler.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten