donderdag 12 mei 2016

Vuurdoop voor witte antiracisten


Onderstaande tekst heb ik een paar maanden geleden, in iets andere vorm, geschreven toen ik lid werd van een voornamelijk witte antiracisme groep waarin white fragility de boventoon voerde. Deze tekst is gericht aan witte mensen en dan voornamelijk witte antiracisten. Deze tekst is de enige keer dat ik mijn toon aanpas aan witte fragiliteit en dat ik witte mensen uitleg geef over racisme en antiracisme, dit alles met het oog op aanstaande proactiviteit in antiracisme door de doelgroep van deze tekst. Ga er maar goed voor zitten want de zaken die ik hiermee wil ophelderen zorgen altijd voor commotie, na het plaatsen van deze tekst werd ik bijvoorbeeld direct verwijderd uit die antiracismegroep. Ik verwacht nu niet veel anders want het is niet leuk voor witte mensen om de dingen die ik ga zeggen te moeten horen wanneer je ze nooit eerder hoorde. Voor sommigen van jullie zal dit allemaal niets nieuws zijn, anderen zullen na dit betoog boos op me zijn omdat ze het (nog) niet begrijpen. Ik hoop in elk geval dat jullie het helemaal uitlezen en dat wanneer iemand boos is die persoon eerst bedenkt dat het niet mijn intentie is om iemand boos te maken maar dat die boosheid normaal is en velen je al in die emotie voorgingen. Dat betekent niet dat ik me ga verontschuldigen voor jouw emotie want ik zal deze zaken moeten benoemen omdat ze bij de basis van antiracisme horen.

Antiracisme is redelijk verwarrend in het begin omdat men eerst van aangeleerde leugens en gedrag en normen moet afstappen voor men daadwerkelijk tegen racisme kan gaan strijden. Dit zal voor veel witte mensen een minder prettige ervaring zijn want er worden, wanneer je racisme bespreekt, gebeurtenissen/misdaden aan hun groep toegeschreven en er worden zaken waarvan ze denken dat ze er recht op hebben gedeeltelijk "afgenomen". Ook zullen witte mensen voor het eerst niet als individu gezien worden maar als onderdeel van een groep. Ik ga terminologie gebruiken die voor jullie benauwend kan zijn en daar heb ik alle begrip voor. Ik vraag jullie echter om mijn woorden goed te analyseren en ze niet te zien als een aanval of als verwijt maar als feiten die jullie hoogstwaarschijnlijk niet gehoord hebben omdat het voor de samenleving niet relevant was om ze aan jullie te vertellen, echter als niet wit persoon weet je dit soort zaken bijna altijd, alleen al door de ervaring die je in je poging tot overleven op deze planeet opdoet.

Om racisme te kunnen bestrijden moet je je eerst heel goed bewust zijn van wat racisme is en waarom het niet hetzelfde als discriminatie is. Ook moet men zich bewust zijn van wat ieders plaats is in de maatschappij m.b.t. racisme. Nederland kent geen juridische definitie van racisme en de definities die in de woordenboeken staan kloppen simpelweg niet want die beschrijven geen racisme maar discriminatie. Onderstaande link gaat over de white washed versie van de definitie van racisme door witte instituten als bijvoorbeeld Oxford Dictionary.

http://www.diversityinc.com/ask-the-white-guy/ask-the-white-guy-is-the-oxford-dictionary-definition-of-racism-too-white-for-you/


In het onderstaande gelinkte artikel legt een professor sociale wetenschappen, uit wat wel de juiste definitie van racisme is. Dit is een must read wil je begrijpen wat racisme is en hoe complex het is.

https://www.thoughtco.com/racism-definition-3026511Racisme is dus een globaal systeem van onderdrukking, uitsluiting en genocide dat gestoeld is op macht. Op dit moment (en al vijf eeuwen lang) ligt die macht bij de witte mens en is de witte sociale constructie de enige die de macht heeft om op globale schaal andere groepen uit te sluiten en te onderdrukken. Er bestaat dus geen reverse racism, witte mensen zijn als gehele groep nergens ter wereld slachtoffer van racisme en ook nooit geweest. Dat kan overigens best veranderen maar dan moet er een powershift komen die jullie alle macht, privileges en systemen afneemt en dit alles aan een andere sociale constructie geeft . Een niet wit persoon kan overigens best racistische gedachten hebben maar aangezien niet witte mensen altijd zelf slachtoffer zijn van het white supremacy systeem en zelf geen macht en systemen hebben om witte mensen te onderdrukken is het onmogelijk in de huidige situatie dat ze racist zijn. Ze kunnen overigens wel andere groepen onderdrukken maar dat is "proxy racisme" en geen racisme: hun systeem delft namelijk het onderspit tegen het globale racistische systeem. Wanneer mensen op persoonlijk vlak onderscheid maken en zich negatief uitlaten of mensen benadelen vanwege enige kenmerken als religie, geaardheid, etniciteit e.d. is dat discriminatie, wanneer een dominant systeem en de leden van dat systeem dit doen is er sprake van racisme. Discrimineren kan iedereen en kan soms net zo kwetsen als bijvoorbeeld een racistische opmerking kan kwetsen maar er is pas sprake van racisme als je de overkoepelende systemen en de macht hebt die jou steunen om groepen mensen te benadelen of uit te sluiten. Ik hoop dat het allemaal nog te volgen is maar in de volgende links wordt beknopt uitgelegd waarom reverse racisme niet bestaat. De eerste is een filmpje van wereldwijd befaamd professor en antiracist Joy deGruy

http://www.addictinginfo.org/2015/10/23/the-moment-a-group-of-white-people-finally-get-why-black-people-cannot-be-racist-video/


https://www.theodysseyonline.com/reverse-racism-isnt-thing

Vorige zaken zullen vast weerstand oproepen bij sommige witte mensen die dit lezen maar als die mensen eerlijk zijn dan moeten ze erkennen dat het nu eenmaal zo is dat hun groep de groep is die alle rijkdommen en privileges krijgen ten koste van miljarden niet witte mensen... allemaal door dat eeuwenoude systeem. Jullie kunnen daar niks aan doen overigens, het racistische systeem maakt "slachtoffers" aan beide zijden (hoewel een racist zich niet als slachtoffer van dat systeem maar juist als overwinnaar zal zien). Het dwingt ons niet witte mensen ongevraagd in een onderdrukte positie en jullie worden bij geboorte ongevraagd in het kamp van de onderdrukkers geplaatst en mogen jullie norm als de wereldwijd gangbare norm beschouwen en alle privileges die het racistische systeem bij ons weghaalt daar mogen jullie van profiteren. Dit laatste heet white privilege en dat woord moeten jullie niet als een verwijt zien maar als een feitelijk iets wat wij benoemen. Wanneer je het goed doet kan white privilege een tool in je antiracisme strijd worden. White privilege is zeg maar de andere kant van racisme en is bijvoorbeeld dat jullie niet etnisch geprofileerd worden, niet benadeeld op de arbeidsmarkt vanwege je etniciteit of naam worden of niet door rechters langer en zwaarder gestraft worden voor dezelfde delicten dan mensen met een andere etniciteit e.d. oftewel het systeem is ontworpen om jouw leven met zo min mogelijk hindernissen te laten verlopen. Dit betekent ook dat jullie, of jullie dat nou willen of niet, ALTIJD een onderdeel van dat racistische systeem zijn. Jullie zijn al van geboorte af aan gedwongen om te onderdrukken want voor jullie welvaart en privileges hebben miljarden mensen diezelfde privileges moeten inleveren of nog erger hun leven. Een wit persoon is altijd deel van de onderdrukking en een niet wit persoon wordt altijd en overal onderdrukt. Ik weet dat dit hard klinkt maar dit is zeer belangrijk om te beseffen want anders gaan witte mensen het niet leuk krijgen in het antiracisme. Zonder dit besef en zonder het erkennen ervan heb je niks te zoeken in het antiracisme. Ook moeten witte mensen beseffen dat misdaden tegen de mensheid en de sociale constructie die ze begaat gewoon benoemd moeten worden zoals ze zijn en dat ze niet kunnen vragen de toon van het debat op hun af te stemmen. Hier haken heel veel witte mensen af maar degene die blijven hebben eindelijk de ogen open en kunnen zich bijna als waardevol antiracist opwerpen. Degene die dit niet willen erkennen worden gefrustreerd in de mensenrechtenbeweging want alle info die ze zullen lezen brengt voorgenoemde naar voren.

Doordat de witte sociale constructie al zolang onderdrukt en altijd overal voorang krijgt betekent dat voor witte mensen dat ze een rol moeten gaan invullen die ze niet gewend zijn. Witte mensen kunnen namelijk geen leidende rol nemen in het antiracisme want ze zijn immers onderdeel van het onderdrukkende systeem. Al jouw niet witte medestrijders worden benadeeld door jouw privileges en jij ervaart geen racisme dus je kunt je niet eens verplaatsen in een niet wit persoon.. laat staan dat je ze kunt leiden of het woord voor ze kunt doen. Het is als wit persoon dan ook alleen maar mogelijk om tegen racisme te strijden als men zich beseft dat in antiracisme het niet over de gevoelens en het welzijn van de witte mens gaat. Dit is heel moeilijk voor velen want in de rest van de wereld draait juist alles om witte mensen. Een wit persoon zal moeten beseffen dat ze in het antiracisme alleen een ondersteunende rol kunnen hebben. Vertel NOOIT aan niet witte mensen hoe zij volgens jou moeten strijden tegen racisme. Jij kunt daar geen oordeel over vellen en je maakt tevens deel uit van het systeem dat antiracisme juist bestrijdt. Als je niet witte activisten kwaad wilt krijgen dan ga je als wit persoon voor die activisten bepalen hoe ze iets moeten doen. Probeer ook nooit een niet wit persoon te matigen in diens strijd tegen racisme want je bent dan hun zelfverdediging aan het verzwakken en jouw positie en privileges aan het versterken. In het antiracisme bepalen witte mensen niet. Doen ze dit wel dan zijn ze bezig met white supremacy want zelfs dan moet het op de witte manier. Dat is niet omdat we jullie geen prominente rol gunnen of jullie willen discrimineren maar simpelweg omdat witte mensen zich niet kunnen verplaatsen in slachtoffers van racisme maar juist onderdeel zijn van het racistische systeem. Net als in het feminisme geen mannen besluiten nemen is het in het antiracisme zo met witte mensen.Voor degenen die nog niet boos zijn geworden om mijn woorden zal ik nog een poging daartoe wagen.. zit je?
De enige manier waarop witte mensen onder de last, onderdeel van het systeem zijn, (lijkt me oprecht lastig en niet witte mensen vergeten dat wel eens) uit komen is door proactief antiracist te worden. Zeggen dat je tegen racisme bent of dat je nooit racistische uitspraken doet is simpelweg onvoldoende want we leven in een systeem wat zo keihard is dat het jullie allemaal racist maakt, in de meest klinische betekenis van de definitie. Niet racisten zoals de nazi zoals we ze kennen maar gewoon alleen doordat je bestaat en consumeert lijden er al mensen, zo venijnig is dat white supremacy. Wanneer eem wit persoon bewust zijn van hen rol in het systeem en met hen armen over elkaar van alle privileges geniet, terwijl er voor die privileges miljarden mensen gedupeerd worden en vele honderden miljoenen doden zijn gevallen, dan is deze persoon simpelweg een racist. Wanneer deze persoon hen schouders ophaalt en denkt "niet mijn zorg" dan is die persoon een racist want die persoon vindt het doodnormaal dat alles om hen draait en er zoveel mensen lijden voor hen gemak. Mensen met een hart gaan er alles aan doen om zo min mogelijk besluiten te nemen die hen een onderdrukker maken. Witte mensen die eindelijk doorhebben wat racisme nou werkelijk inhoudt en wat hun rolletje is in dat racisme hebben twee opties: ze worden racist of ze worden antiracist.

Dat klinkt allemaal heel radicaal maar dit is wat racisme is. Racist ben je niet alleen maar wanneer je iemand uitscheldt om een andere afkomst of etniciteit.. dat is eigenlijk nog de minst erge uiting van racisme. Racisme is dat alle rijkdom, grondstoffen, macht en voordeeltjes op deze planeet vloeien naar mensen aan wie ze niet toebehoren. Wij kunnen er allemaal niks aan doen dat dit systeem is zoals het is maar we kunnen het niet ontkennen en we kunnen ook niet besluiten om eruit te stappen. Dat is voor zowel ons niet witte mensen als voor witte mensen oneerlijk want het is niet zo dat ik dat vind, het is zo omdat het systeem dat voor ons allemaal al heeft bepaald.

Tot slot wil ik ingaan op de gevoelens die velen van jullie hebben naar aanleiding van mijn betoog. Er zal jullie in onderstaande link van professor en antiracist Robin DiAngelo uitgelegd worden dat jullie reactie op mijn betoog normaal is en ook legt zij in dit artikel uit hoe je ermee kunt omgaan. White fragility is de reactie die de meeste witte mensen hebben wanneer ze met situaties mbt racisme en het bespreken van racisme te maken hebben. Het zijn voor witte mensen vanzelfsprekend ongemakkelijke situaties want veel zaken hebben ze nooit over hoeven nadenken terwijl diezelfde zaken voor ons noodzaak zijn om te weten. White fragility is wel storend en destructief wanneer het aanhoudt want het leidt af van de kern en dat is antiracisme. Wanneer witte mensen uiteindelijk snappen wat er nou aan de hand is met hun emoties leren ze hier snel mee omgaan.

http://goodmenproject.com/featured-content/white-fragility-why-its-so-hard-to-talk-to-white-people-about-racism-twlm/

Jullie hebben het allemaal uitgelezen en hopelijk begrijpen jullie het allemaal,  dus rest mij nog een ding en dat is jullie feliciteren met jullie vuurdoop en eerste fase in jullie ontwikkeling tot waardevolle antiracist.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten