vrijdag 15 april 2016

Mentale dekolonisatie
Om te kunnen beginnen met dekoloniseren zul je eerst moeten begrijpen wat het betekent. Ook zul je moeten begrijpen dat dekoloniseren begint bij het dekoloniseren van je mindset, mentale dekolonisatie.

Definities van koloniseren en dekoloniseren

Bron: https://unsettlingamerica.wordpress.com/2013/05/08/decolonizing-our-minds-and-actions/

Koloniseren is de fase die plaatsvindt nadat indigenous volken verslagen zijn en onderworpen zijn aan een invasie van kolonisten. Koloniseren is totale macht op indigenous volken uitoefenen op economisch, sociaal en politiek vlak en om deze macht uit te breiden. Koloniseren heeft tot doel grondstoffen, land, lichamen en geesten van deindigenous te onderdrukken en uit te buiten zodat de kolonisten er juist door floreren. Naast deze uitbuiting en het verliezen van hun rechten en zelfbehoud ondervinden indigenous mensen ook andere problemen in de dagelijkse sfeer als armoede, alcoholisme of andere verslavingen, huiselijk geweld, slechte gezondheid en zelfs zelfmoord. Door deze bijkomende problemen hebben indigenous niet de kracht om tegen de structuren van kolonisatie in opstand te komen. Ze zijn namelijk door hun persoonlijke problemen in beslag genomen. Kolonisatie is pas compleet wanneer de gekoloniseerde denkt dat wat de kolonist zijn indogenous bevolking aandoet rechtvaardig, juist en legitiem is.  Ik wil aan dit alles toevoegen dat kolonisatie de meest agressieve en destructieve vorm van onderdrukking is. 

Dekolonisatie is een term die men gebruikt voor het nuttige en proactieve verzet tegen die uitbuiting van land, lichaam en geest van de indigenous. Het doel van dekolonisatie is het omverwerpen van de machtsstructuren van kolonisatie en uiteindelijke vrijheid. Allereerst zul je jouw mindset helemaal moeten dekoloniseren voor je de systemen en machtstructuren van de kolonist kunt aanpakken. Mentaal dekoloniseren is een moeilijk proces van het afleren van ingeprent gedrag. Pas nadat je inzicht hebt in de onrechtvaardigheid en de diepgeworteldheid van kolonisatie kun je proactief gaan strijden tegen onderdrukking. 


We moeten dus beginnen met begrijpen dat er al eeuwen een macht is die indigenous mensen onderdrukt en die steeds effectiever is geworden in het psychologisch beïnvloeden van indigenous. Hele systemen zijn ontworpen, hiërarchieën gecreëerd door middel van sociale constructies en taal/terminologie om de indigenous mentaal in een onderdrukte positie te houden. Zelfs religie is daarvoor ingezet. We moeten ook begrijpen dat hoe zeer wij ons ook onafhankelijk en bewust achten, dat wij te maken hebben met een manipulatie op zo'n schaal en niveau, dat zelfs de meest bewuste gedekoloniseerde soms nog schrikt van de impact van kolonisatie op diens persoon. Om te dekoloniseren moet je vooral ingeprent gedrag afleren zodat je niet meer mentaal afhankelijk van en/of beïnvloed bent door kolonisatie.

Het is nogal een opgave om degene die je onderdrukt te kunnen doen geloven dat wat jij doet het beste voor de gehele groep indigenous is. Om dit doel te bereiken gebruiken de (in dit geval) witte Europeanen gecreëerde sociale constructies (rassen) en taalgebruik waarin ze hiërarchie promoten en tegelijk dus de mensen onder aan de hiërarchie onderdrukken. De indigenous worden hun identiteit afgenomen en er wordt zo'n sociale constructie voor teruggegeven.

In de taal gebruikten deze kolonisten racistische terminologie als "neger", "koelie", "creool", "blank", "indo" etc. deze termen werden gebruikt om op grond van de kleur van je huid een hiërarchie aan te duiden voor wie er hoger in rangorde in de maatschappij stond. In de hiërarchie stond de "neger" onderaan en de "blanke" was de groep die het hoogste in de rangorde van huidstinten stond. Deze termen worden in de mensenrechtenbeweging dan ook niet meer gebruikt. Wij beschouwen een niet wit persoon die deze terminologie gebruikt als niet of slecht mentaal gedekoloniseerd. Dit aangezien deze persoon gebruik maakt van de tools die de kolonist bedacht heeft om die hiërarchie door te drukken en dus indigenous te onderdrukken.

Mentaal dekoloniseren heeft niet alleen met het afleren van racistisch taalgebruik te maken, maar ook met bijvoorbeeld validistisch, seksistisch of homofobisch enz taalgebruik. Eigenlijk heeft het te maken met alle systematische onderdrukkingen die kapitalisme/white supremacy heeft voortgebracht. Alle systematische onderdrukkingen hebben namelijk dezelfde blauwdruk als kolonisatie. Mentaal dekoloniseren moet dus op meerdere vlakken in het dagelijkse leven plaatsvinden. Net als bij kolonisatie is bij andere systematische onderdrukkingen de onderste sociale constructie in de hiërarchie slachtoffer van onderdrukkend taalgebruik en terminologie. Termen als: gek, idioot, achterlijk, mongool, maar ook als flikker, natte, mietje, bitch, zijn allemaal denigrerende termen naar mensen die al slachtoffer zijn van systematische onderdrukking. Gek, idioot, achterlijk zijn allemaal oude termen uit de geneeskunde voor diagnoses voor mensen met een geestelijke of lichamelijke aandoening. Hoe jij ze ook in een andere context probeert te zetten, zijn het kwetsende en onderdrukkende termen die de laagste sociale constructie in hiërarchie buitensluit en stigmatiseert.


Het maakt niet uit of je onderdrukkend taalgebruik zo bedoelt of niet, het maakt niet uit wat voor betekenis het woord nog meer heeft of had. Een onderdrukt persoon vindt deze termen kwetsend en onderdrukkend en niet de persoon met de abled privileges is degene die bepaalt of iets onderdrukt of niet. Het rare is dat bijvoorbeeld iedere anti-racisme activist tegen wit Nederland roept dat zij niet bepalen wat racisme is wanneer deze blackface verdedigen, maar bij een andere systematische onderdrukking zetten enkelen van hen zelf hun woord als geprivilegieerden boven dat van de slachtoffer van die systematische onderdrukking. Ook het bagatelliseren van onderdrukkend taalgebruik of het in andere context plaatsen ervan, door bijvoorbeeld vooral de andere betekenissen van het woord te benadrukken is een typische reactie die we bij alle systematische onderdrukkingen terugzien. Mensen gaan het woord "neger" proberen te verdedigen doordat het van het Portugese woord voor zwart zou zijn afgeleid. Dit zou de reden dat het niet racistisch zou zijn. Maar zo proberen ook andere mensen het woord crazy terug te brengen naar een verbastering van crazed waardoor het woord niet meer dezelfde lading zou hebben. Een vertaling uit een wit Europees woordenboek vol whitewashing over onder andere de definitie van racisme.

http://www.diversityinc.com/ask-the-white-guy/ask-the-white-guy-is-the-oxford-dictionary-definition-of-racism-too-white-for-you/

De reacties op onze *intersectionele aanpak de afgelopen 2 jaar liepen uiteen van doodsbedreigingen tot frames tot extremist en sektevorming, ze pakten zelfs uit met een theorie dat we narcisten zouden zijn met complete artikelen over hoe je een narcist herkent. Dit laatste is validisme want die mensen probeerden ons te diagnostiseren tot narcisten terwijl  ze helemaal niet de specialisatie bezitten om mensen te diagnostiseren. Onze gelijkdenkenden zouden een paar volgers van onze "sekte" zijn die niet voor zichzelf kunnen denken. Dit omdat deze mensen wel hebben begrepen dat je als witte antiracist juist je eigen witte norm overschrijdt om zo volledige steun te kunnen bieden aan niet witte belangen. Wij spreken mensen aan met harde woorden wanneer ze zich meermaals schuldig maken aan onderdrukkende taal en dat wordt als ordinair schelden geframed. Wij weigeren om alles met suikerlaagjes te serveren omdat het ongemakkelijk is voor de witte medemens wanneer er geen suikerlaagje is. Zij vragen aan ons om begrip te tonen voor white fragility en zo onze strijd te matigen. Want voor je iets kunt ondernemen moet je eerst zorgen dat alle witte mensen om ons heen, weer kunnen glimlachen omdat wij het zo prachtig netjes brengen. Dit is gewoon white washing van antiracisme en daar doen wij niet aan mee. Wanneer je niet volgens hun witte norm wilt strijden gaan ze je extremist noemen. Dit met heteen doel te zorgen dat mensen ons dan zo gaan uitsluiten, wie wil er tenslotte met een extremist geassocieerd worden. Wanneer jij weigert om in de daloog te gaan met de witte sociale constructie wordt je extreem genoemd want zo sluiten mensen zich dus nooit bij je aan is dan het argument. Klopt, de witte saviour activisten en de SP/Grienlinks racisten, die zelf weigeren om hun rol in het systeem te erkennen en daardoor dus destructief zijn voor het antiracisme, die blijven weg. Deze mensen die ons framen zijn het voorbeeld van white supremacy. 


Terwijl wij stap voor stap de dekoloniseringrichtlijnen volgen die door onze eigen niet-witte experts geschreven zijn, scanderen deze witte antiracisten dat de richtlijnen van onze indigenous intellectuelen extremisme is. Wij zijn aan het dekoloniseren en wanneer wij ons willen ontdoen van de noemen van die kolonisatie dan deugen onze methoden niet, hoort ons gedrag niet in het antiracisme en zijn we ook nog eens tot narcist gediagnostiseerd door middel van de pseudo wetenschap van een witte suprematist. Deze mensen zijn antiracist tot het antiracisme daadwerkelijk de structuur van de witte sociale constructie probeert te verzwakken door middel van directe aanval, wat voor ons geen aanval maar zelfverdediging is. Antiracisme is niets meer dan het weerbaar en strijdbaar maken van de slachtoffers van het racistische systeem en daar hoef ik witte mensen niet in te onderwijzen. Meteen de reden waarom discussiëren met racisten verspilde energie is omdat je een niet wit persoon met dezelfde kennis en tijd had empowered. De witte mens vindt het inferieure of zelfs gevaarlijke richtlijnen dat dekoloniseren.... white supremacy zit er te diep in.

Ik vraag aan mijn mede indigenous intersectional antiracists om niet te veel tijd en energie te steken in deze mensen. Laat ze maar belasteren en framen... Doen zij het niet dan wel iemand anders. Maar maak er elke keer melding van op een openbaar forum zodat andere niet witte mensen patronen van white supremacy gaan herkennen. Maak het maar openbaar. "Dat komt over alsof we een fittie binnen de gelederen hebben en daar geniet extreem rechts van" is een veelgebruikt argument van mensen om ons te overtuigen om zoiets niet publiekelijk te doen. Voor deze mensen kan ik alleen maar hopen dat ze snel dekoloniseren en dan uiteindelijk inzien dat het niet uitmaakt wat nazi's denken over ons. De racisten kunnen even genieten maar als ze goed kijken zien ze mensen die zich klaarmaken voor de strijd tegen white supremacy en mensen die zich aan het ontdoen zijn van de witte machtstructuren.

Als laatste wil ik nog een ander patroon laten zien. De KKK noemde the Black Panters extremisten. Israël noemt de Palestijnen extremisten, PVV noemt alle  moslims en vluchtelingen en niet witte mensen extremisten en niet witte mensen die proactief tegen het white supremacy strijden noemen ze ook extremisten. Allemaal met hetzelfde doel om te zorgen dat wij geen steun krijgen en zo aan impact verliezen of ons geheel uit te schakelen.

Wij verkeren in goed gezelschap dus.

Niet wij zijn de extremisten, maar de mensen die miljarden verdienen met bombarderen. De mensen die racisme in twijfel trekken vanwege context wat er niet is, DAT zijn de extremisten. De rest zijn allemaal reacties op onderdrukking of wanhoopsdaden. Mensen die ons aanvallen omdat zij voor ons bepalen dat onze zelfverdedigingswapens niet ingezet mogen worden omdat het individuen of reputaties zou schaden zijn de extremisten. Onze strijd weegt dus niet tegen het doel op omdat we de wetten van dit land zouden kunnen overtreden, de wetten van datzelfde land wat ons systematisch uitsluit zou dus volgens deze mensen de spelregels zijn waaraan wij ons moeten houden. Dezelfde rechtstaat die niet witte mensen langer en zwaarder straft voor hetzelfde vergrijp dan w
itte mensen en ons etnisch profileert. Sorry hoor maar als jij van ons verwacht dat wij die spelregels blijven volgen die ons altijd benadeelde dan ben je gewoon een racist die niet wil dat wij dekoloniseren.


*Uitleg terminologie

Intersectionele - rekening houden met alle systematische onderdrukkingen leden van jouw beweging ondergaat, strijden tegen alle systematische onderdrukkingen.

White fragility -http://goodmenproject.com/featured-content/white-fragility-why-its-so-hard-to-talk-to-white-people-about-racism-twlm/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten